Skip to main content
European Commission logo print header

Super Variable Vector Combination Energy Saving Hub

Article Category

Article available in the following languages:

Centrum energetyczne pomoże przedsiębiorcom w kształtowaniu bardziej zrównoważonej przyszłości

Jak wyglądałaby przyszłość, gdyby przedsiębiorstwa zdołały ograniczyć zużycie energii i pomogły zmniejszyć poziom emisji dwutlenku węgla, nie rezygnując przy tym z założonych zysków? „Energy Hub”, centrum energetyczne, niedawno zaprezentowane rozwiązanie opracowane „pod klucz” firmy PowerSines może okazać się w tym pomocne.

Gospodarka cyfrowa icon Gospodarka cyfrowa
Energia icon Energia

Unia Europejska dąży do osiągnięcia do 2050 roku neutralności klimatycznej, czyli stworzenia gospodarki z zerowym bilansem emisji gazów cieplarnianych. Ten cel leży u podstaw koncepcji Europejskiego Zielonego Ładu i w pełni pokrywa się z zaangażowaniem UE w działania na rzecz klimatu, jakie Unia podjęła przyjmując porozumienie paryskie. Budowa bardziej zrównoważonej energetycznie przyszłości wymaga wprowadzenia działań we wszystkich sektorach gospodarki. Bez zaangażowania przedsiębiorstw i organizacji działających w tych branżach byłoby to zwyczajnie niemożliwe. Zielony Ład to koncepcja, którą powinna mieć na uwadze każda firma chcąca zwiększyć swoją konkurencyjność. Finansowany ze środków UE projekt SuperEH wspiera przedsiębiorstwa i organizacje, które chcą wprowadzić lepsze zarządzanie zużyciem zasobów i ograniczyć koszty zużycia energii. W ramach projektu zaprezentowano narzędzie „Energy Hub”, zintegrowane rozwiązanie wykorzystujące Internet rzeczy (IoT), zaawansowaną analizę danych, algorytmy uczenia maszynowego, rozbudowane mechanizmy kontroli mocy i napięcia oraz kontroli obciążenia, które ma umożliwić organizacjom monitorowanie i zarządzanie zużyciem energii. „Nasza propozycja, Energy Hub, może pomóc organizacjom obniżyć koszty działania nawet o 15–25 %, co przekłada się na szybki zwrot z inwestycji – w ciągu 3 lat”, zauważa Haim Guz, koordynator projektu SuperEH oraz dyrektor generalny firmy PowerSines.

Obniżenie kosztów i emisji dwutlenku węgla dzięki optymalizacji napięcia

Koncepcja stojąca za optymalizacją napięcia jest prosta. Stare sieci elektroenergetyczne wymagają dostarczania prądu pod wyższym napięciem niż jest to faktycznie konieczne. W rezultacie z sieci odbieramy napięcie wyższe niż to, przy którym sprzęt pracuje najwydajniej. Optymalizatory napięcia to zasadniczo transformatory, które istotnie poprawiają jakość energii elektrycznej dzięki zrównoważeniu przepięć i napięć fazowych oraz filtrowaniu wyższych harmonicznych i napięć przejściowych. Optymalizator napięcia PowerSines działa w oparciu o opatentowane technologie, które zapewniają podawanie do odbiornika czystego, zoptymalizowanego napięcia sinusoidalnego. „ComEC” to system stabilizacji napięcia składający się z kilku komórek transformatorowych i sterowany mikroprocesorem. Każda komórka transformatorowa optymalizuje napięcie dynamicznie dzięki wykorzystaniu technologii PowerSines Induced Negative Voltage (INV™). Podłączanie i odłączanie komórek transformatorowych umożliwia sterowanie poziomami redukcji napięcia i stabilizację napięcia wyjściowego”, wyjaśnia Guz. Inną technologią opatentowaną przez PowerSines jest składanie fazorów, „Voltage Vector Combination”. Technologia ta kontroluje napięcie dostarczane do silników elektrycznych i innych dużych odbiorników, wykorzystując fazory i wartość napięcia trójfazowych systemów elektroenergetycznych. Jednocześnie zachowuje czysty, pozbawiony składowych harmonicznych przebieg sinusoidy. Ta topologia optymalizacji napięcia została rozwinięta do rozwiązania „Super Variable Vector Combination”, które pozwoliło zmniejszyć liczbę transformatorów przy jednoczesnym zmniejszeniu wymiarów urządzenia, jego masy i ceny bez straty wydajności.

Funkcje aplikacji Energy Hub

Zaawansowana platforma oparta na chmurze umożliwia menedżerom określanie wzorców zużycia w różnych zakładach oraz inteligentne i automatyczne zarządzanie obciążeniami zgodnie z zaawansowanymi algorytmami silnika reguł. Analizy dostępne na pulpitach nawigacyjnych umożliwiają porównanie zużycia energii w różnych zakładach, znormalizowane względem między innymi powierzchni i liczby osób. Ponadto dzięki algorytmom uczenia maszynowego można za pomocą tej aplikacji identyfikować anomalie i wzory w zestawach danych. Guz wskazuje trzy kluczowe czynniki kształtujące popyt rynkowy na jego najnowszy produkt. Po pierwsze regulacje rządowe i programy motywacyjne, w tym zobowiązania w ramach porozumień klimatycznych z Paryża, zmuszają firmy i organizacje do poszukiwania innowacyjnych rozwiązań w zakresie efektywności energetycznej. Po drugie postęp w technologii, w tym rozwój IoT, sprawił, że rozwiązania, takie jak Energy Hub, stały się bardzo opłacalne. Wreszcie, ponieważ przedsiębiorstwa coraz częściej zauważają, że ich konkurencja wdraża rozwiązania w zakresie zrównoważonego rozwoju i efektywności energetycznej i że te rozwiązania wpływają na generowane zyski, rynek samoczynnie przyspieszy wzrost zainteresowania produktem.

Słowa kluczowe

SuperEH, przedsiębiorstwa, PowerSines, Energy Hub, optymalizacja napięcia, IoT, emisja dwutlenku węgla, Europejski Zielony Ład, Voltage Vector Combination, zużycie energii