Skip to main content

Article Category

Article available in the folowing languages:

Obejmująca całą Unię sieć pozwala na zrównoważone wykorzystanie potencjału zasobów leśnych

Jako ekologiczny i uniwersalny surowiec, który dostarcza ponadto zielonej energii, drewno zaczyna zyskiwać coraz większe znaczenie. Jego potencjał nie jest jednak w pełni wykorzystywany, biorąc pod uwagę roczny przyrost netto drzew w europejskich lasach.

Zmiana klimatu i środowisko
Żywność i zasoby naturalne

Europejskie lasy doświadczają dziś różnych problemów, z których część jest efektem zmiany klimatu. Leśnicy, właściciele lasów i władze publiczne szukają zrównoważonych sposobów na ich rozwiązanie. „Trudność polegała na tym, by wspierać uczestników łańcucha wartości przetwórstwa drewna w bardziej zrównoważonej mobilizacji większych ilości tego surowca z europejskich lasów bez szkody dla ich niezaprzeczalnej wartości ekologicznej i społecznej”, wyjaśnia Anthony Salingre, koordynator finansowanego przez UE projektu ROSEWOOD.

Zrównoważona mobilizacja europejskiego drewna dzięki sieci wymiany wiedzy

Partnerzy uczestniczący w projekcie uruchomili transeuropejską sieć wymiany najlepszych praktyk i innowacji w dziedzinie zrównoważonej mobilizacji drewna. Jej trzonem są cztery regionalne centra działające na rzecz zrównoważonej mobilizacji drewna w północnej, środkowej, wschodniej i południowej Europie. Zapoczątkowały one dialog i współpracę w zakresie mobilizacji drewna między praktykami, ekspertami oraz decydentami politycznymi i gospodarczymi. „W tym kontekście kluczowym hasłem był transfer wiedzy między tymi centrami, który miał służyć wymianie najlepszych praktyk i inicjowaniu wspólnych projektów”, wyjaśnia Salingre. Relacje i synergia powstałe dzięki tej sieci wpłyną na europejski sektor drewna, prowadząc do zawarcia nowych partnerstw, staną się siłą napędową trwałego rozwoju i przyniosą nowe szanse biznesowe. W trakcie kolejnej edycji projektu ROSEWOOD4.0 sieć regionalnych centrów została zrestrukturyzowana i rozszerzona. Dołączyły do niej nowe kraje, dzięki czemu powstało kolejne centrum.

Sprawniejsze wdrażanie najlepszych praktyk jako nowych szans biznesowych

Wspólnie z członkami sieci uczestnicy projektu ROSEWOOD wybrali innowacyjne rozwiązania i najlepsze praktyki branżowe, a ponadto wsparli rozwój nowych inicjatyw partnerskich i modeli biznesowych. Doprowadziło to do powstania pakietu instrumentów i zasobów dotyczących zrównoważonej mobilizacji drewna, z których uczestnicy sieci mogą dalej korzystać. W ramach projektu udostępniono plany działania oparte na potrzebach interesariuszy centrów regionalnych. Plany te przedstawiają najlepsze praktyki i innowacje, które mogą przyczynić się do rentownej i zrównoważonej mobilizacji drewna. Zestaw narzędzi usprawnia natomiast procesy kreowania innowacji w organizacjach i pokazuje, jak najskuteczniej wdrażać najlepsze praktyki i nowatorskie pomysły. W rekomendacjach oceniono z kolei aktualne instrumenty polityki wobec mobilizacji drewna i przedstawiono zalecenia, które mają ulepszyć unijną strategię ramową. Główny nacisk jest kładziony tu na edukację, szkolenia, instrumenty finansowe i środki polityczne. Uczestnicy przygotowali też mapę, która pozwala wyszukać i poznać wszystkie najlepsze praktyki i innowacje na terenie Europy i filtruje je według kraju, rodzaju lub obszaru. Narzędzie to zawiera informacje o ponad 100 najlepszych praktykach i 30 innowacjach w obszarze zrównoważonej mobilizacji drewna. Wśród zebranych przykładów można znaleźć produkty, koncepcje biznesowe i pomysły dotyczące wszystkich części łańcucha wartości w przetwórstwie drewna – od nowoczesnych usług związanych z cyfrową gospodarką leśną po nowatorski recykling drewna na nowe ramy okienne. Na platformie internetowej przedstawiono również przykłady najwyższej doskonałości w mobilizacji drewna z 10 państw europejskich. „Projekt ROSEWOOD pozwolił na dynamiczną wymianę wiedzy między regionami, która umożliwia doskonalenie globalnych praktyk w zrównoważonej mobilizacji drewna na terenie UE”, podsumowuje Salingre. „Interesariusze korzystają z centrów, szukając za ich pośrednictwem kontaktu z potencjalnymi partnerami i informacji z innych krajów, by znaleźć interesujące ich praktyki, które mogą sprawić, że ich działalność będzie bardziej zrównoważona”.

Słowa kluczowe

ROSEWOOD, drewno, mobilizacja drewna, najlepsze praktyki, las, centrum regionalne

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania