Skip to main content

Road Diplomacy: International Infrastructure and Ethnography of Geopolitics in 21st Century Asia

Article Category

Article available in the folowing languages:

Wpływ infrastruktury, mobilności i polityki współczesnej Azji na Europę

Wiedza o tym, gdzie, kiedy i jakie drogi powstają między Chinami i Azją Południową, przynosi korzyści Europie. Rozumienie współczesnej dynamiki pomiędzy rosnącymi potęgami gospodarczymi stanowi ważny kontekst dostarczający informacji na temat polityki globalnej i pozwala na podejmowanie świadomych decyzji dotyczących unijnych inwestycji oraz interwencji rozwojowych na terenie Azji.

Transport i mobilność
Społeczeństwo

Zwiększanie świadomości na temat czynników geopolitycznych i społecznych skutków budowy dróg wiejskich na trudnych do przebycia obszarach górskich w Azji stanowi jedno z poważniejszych wyzwań, przed jakimi stoimy w tym stuleciu. Konflikty terytorialne między Chinami i Indiami od dziesięcioleci stanowią przeszkodę w stosunkach dwustronnych obu państw, jednak wspólne interesy gospodarcze, polityczne i społeczne stanowią podstawę nowych działań w rejonie Himalajów. Z tego powodu niezwykle ważne jest zrozumienie wydarzeń, które mają miejsce na tych odległych obszarach oraz uświadomienie sobie ich znaczenia dla świata. Badacze skupieni wokół finansowanego ze środków Unii Europejskiej projektu Road Diplomacy przeanalizowali rozwój systemów infrastruktury drogowej na politycznie wrażliwych i ulegających błyskawicznym przemianom terenach azjatyckich wyżyn, opracowując stosowną mapę. Badania skupiły się na stosunkach Chin oraz krajów Azji Południowej, takich jak Królestwo Bhutanu, Indie, Nepal czy Pakistan. Dotyczyły przede wszystkim czynników geopolitycznych oraz społecznych skutków budowy dróg, co pozwoliło na określenie wzajemnie powiązanych ze sobą skutków geopolitycznych i społecznych rozwoju infrastruktury dla wsi i krajów, a także dla całego świata.

Rozwój infrastruktury zmienia życie

Naukowcy biorący udział w projekcie opracowali nowe dane empiryczne na temat rozwoju infrastruktury w Azji w XXI wieku, by na ich podstawie przyjrzeć się bliżej skutkom społecznym i geopolitycznym tego procesu w regionie. Co więcej, w ramach prac powstały także ramy, które pozwalają nam lepiej zrozumieć funkcjonowanie podobnych procesów w innych regionach świata. „Wszystkie te czynniki mają dziś niezwykle ważne znaczenie, zwłaszcza w kontekście Chin stających się globalną potęgą gospodarczą, liderem rozwoju oraz międzynarodowych finansów i inwestycji infrastrukturalnych”, wyjaśnia stypendysta działania „Maria Skłodowska-Curie” Galen Murton, którego nowa książka opowie o tym, w jaki sposób planowanie, budowa i korzystanie z dróg wzmacnia, a zarazem zmienia relacje społeczne, polityczne i gospodarcze. „Drogi zmieniają życie”. Zespół badaczy poszukiwał odpowiedzi na pytania dotyczące trwałych źródeł utrzymania w miejscu, które ulega błyskawicznej transformacji w nową strefę wymiany międzynarodowej. Prace realizowane w ramach projektu obejmowały kartografię sieci dróg przebiegających przez Himalaje, a także wymagające szkolenia teoretyczne i analityczne w zakresie rozwoju infrastruktury charakterystycznej dla Chin, co pozwoliło na opracowanie nowych ram koncepcyjnych dotyczących zjawiska dyplomacji drogowej i wzajemnych połączeń między krajami Azji.

Krytyczne i interdyscyplinarne spojrzenie na relacje globalne

W ramach projektu Road Diplomacy powstała również bardziej aktywna i sprawna sieć badawcza naukowców zajmujących się badaniami dróg i infrastruktury w Europie, Azji i Ameryce Północnej. Murtonowi udało się nawiązać bliską współpracę z sześcioma międzynarodowymi zespołami badawczymi. Rezultaty uzyskane w ramach projektu zostały wykorzystane w celu usprawnienia interdyscyplinarnej komunikacji wśród naukowców zajmujących się naukami społecznymi oraz pomiędzy praktykami w dziedzinie rozwoju, agencjami finansującymi, decydentami politycznymi i lokalnymi interesariuszami. Co więcej, wnioski wypływające z badania przyczyniły się do zbliżenia środowisk akademickich i sektora rozwoju. „Specjalistyczne spojrzenie na geopolitykę i społeczne skutki rozwoju w Azji w XXI wieku stanowi niezwykle cenną i interdyscyplinarną umiejętność, która może zostać wykorzystana do analiz eksperckich na potrzeby organizacji non-profit, decydentów politycznych i agencji finansujących w Europie, Azji oraz w Ameryce Północnej”, podsumowuje Murton. „Projekt Road Diplomacy stanowi źródło nowych danych i wniosków geograficznych, które łączą dziedziny stosunków międzynarodowych i antropologii, jednocześnie dostarczając nowej wiedzy w zakresie współczesnych badań azjatyckiej geopolityki, ekonomii międzynarodowej i globalnego rozwoju”.

Słowa kluczowe

Road Diplomacy, droga, Azja, infrastruktura, Chiny, geopolityka, wyżyny, Indie, stosunki międzynarodowe

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania