European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

Enabling Sustainable Irrigation through Hydro-Powered Pumps for Canals

Article Category

Article available in the following languages:

Pompa irygacyjna wykorzystuje bezpłatną energię na potrzeby zrównoważonego rolnictwa

Europejscy rolnicy starają się ograniczyć zużycie wody poprzez techniki irygacji pozwalające oszczędzać wodę, optymalizując jednocześnie koszty energii związane z pompowaniem, by uzyskać długotrwały zrównoważony rozwój pod względem ekonomicznym i środowiskowym.

Zmiana klimatu i środowisko icon Zmiana klimatu i środowisko
Technologie przemysłowe icon Technologie przemysłowe

Irygacja wymaga energii, jako że pompy zasilane energią elektryczną lub paliwami kopalnymi wykorzystuje się do pobierania z rzek i kanałów wody, która jest następnie rozprowadzana na polach uprawnych. Wymaga to znacznego zużycia energii oraz wydatków kapitałowych ze strony rolników i ich społeczności. Finansowany ze środków UE projekt HyPump zajął się tą kwestią, tworząc innowacyjną pompę irygacyjną i testując ją w dwóch lokalizacjach demonstracyjnych w Hiszpanii. „Urządzenie to przekształca dostępną bezpłatnie energię z przepływu w istniejących kanałach irygacyjnych, aby doprowadzać wodę bezpośrednio do terenów rolniczych bez konieczności zasilania pompy paliwami kopalnymi czy energią elektryczną”, stwierdza Lennart Budelmann, dyrektor zarządzający holenderskiego MŚP aQysta.

Ekologiczne i skuteczne rozwiązanie

HyPump to nowy typ pompy zasilanej wodą, opracowany specjalnie na potrzeby kanałów irygacyjnych, umożliwiający doprowadzanie wody pod ciśnieniem do systemu nawadniania lub spryskiwaczy, bez jakichkolwiek kosztów operacyjnych. To zmodernizowane koło młyńskie wykorzystuje energię wodną z przepływu wody w kanale irygacyjnym, aby zasilać pompę pobierającą wodę z takiego kanału. Woda jest doprowadzana bezpośrednio do systemu nawadniania lub spryskiwaczy lub gromadzona w umieszczonym wysoko zbiorniku, wytwarzającym wystarczająco duże ciśnienie, aby woda nawadniała pole grawitacyjnie. W ciągu jednego dnia system (który można monitorować i kontrolować bezpośrednio na smartfonie) jest w stanie przepompować nawet 800 000 litrów wody bez konieczności stosowania paliwa czy energii elektrycznej. Co więcej, pojedyncza pompa może nawodnić około 20 hektarów gruntu, a jej okres eksploatacji wynosi 25 lat. Rozwiązanie HyPump nie wytwarza żadnych zanieczyszczeń i nie szkodzi rybom. Wykorzystuje ono odnawialną energię wodną. Urządzenie można dostosować do miejsca stosowania – sprawdzi się na dowolnym odcinku kanału. Obejmuje to przepływ poziomy w kanałach, ale także spadki, które wykorzystuje się do przemieszczania wody na niższy poziom, by rozproszyć jej energię (prędkość) podczas przepływu.

Globalny lider w zakresie zrównoważonego rolnictwa

Aby stworzyć rozwiązanie gotowe do wprowadzenia na rynek, firma aQysta opracowała też stosowne modele hydrauliczne wymagane do bezproblemowej integracji systemu HyPump z istniejącą infrastrukturą kanału, dzięki czemu nie jest konieczne zapewnienie dodatkowej przestrzeni. Jednocześnie projekt zajął się kwestią problemów związanych z organizacją i łańcuchem dostaw, które trzeba rozwiązać przed zwiększeniem skali technologii do poziomu komercyjnego. HyPump oferuje nowy rodzaj pompy irygacyjnej przeznaczonej dla rolników w Hiszpanii i innych krajach na południu Europy, a także w Azji i Ameryce Łacińskiej. Pompa taka zapewni znaczące oszczędności w porównaniu z alternatywnymi technologiami dostępnymi obecnie na rynku. W szczególności przewiduje się, że dzięki pompie uda się osiągnąć oszczędności na poziomie 50 % ogólnych kosztów modernizacji infrastruktury oraz obsługi systemu irygacyjnego w porównaniu z konkurencyjnymi rozwiązaniami zasilanymi elektrycznością lub paliwami kopalnymi, a także oszczędności na poziomie 37 % w porównaniu z pompami słonecznymi.

Słowa kluczowe

HyPump, nawadnianie, woda, pompa, kanał, energia, energia wodna

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania