CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

A CONTINUOUS IDENTITY AUTHENTICATION MONITORING SYSTEM FOR ONLINE SERVICES USING AUTOMATIC FACE, VOICE AND KEYSTROKE RECOGNITION

Article Category

Article available in the following languages:

Systemy cyberbezpieczeństwa na straży integralności akademickiej

Wprawdzie są jeszcze osoby, które opierają się ewolucji cyfrowej, ale pandemia COVID-19 wyraźnie pokazała, jak istotna jest technologia internetowa, szczególnie dla sektora edukacji, w którym ponad miliard uczniów i studentów uczy się obecnie w sposób zdalny. Czy poradzą sobie oni w tej nowej rzeczywistości bez większych problemów?

Bezpieczeństwo icon Bezpieczeństwo

Według danych UNESCO zamknięcie szkół z powodu pandemii COVID-19 dotyka około 80 % uczniów na całym świecie. Jednym z wyzwań związanych z nauką zdalną jest poprawa integralności akademickiej, której podstawą jest zapobieganie oszustwom, na jakie podatny jest system kształcenia zdalnego. Praktyczne i niezawodne rozwiązanie zostało zaproponowane przez autorów finansowanego ze środków UE projektu SMOWL. Umożliwia ono zachowanie ciągłości nauki na odległość przy użyciu nowej usługi cyberbezpieczeństwa, która zapewnia ciągłe, automatyczne uwierzytelnianie tożsamości użytkownika internetowego wraz z systemem monitorowania. Technologia opracowana w ramach projektu SMOWL opiera się na rozpoznawaniu twarzy, głosu i naciśnięć klawiszy.

Technologia pomaga w identyfikacji użytkowników i zdalnym proctoringu

Dzięki systemowi SMOWL na Uniwersytecie Świętego Marka w Peru, jednej z najbardziej znanych instytucji publicznych w Ameryce Południowej, możliwe było przeprowadzenie egzaminu wstępnego przez internet, co nigdy wcześniej nie miało miejsca na tej uczelni. Ograniczenia związane z COVID-19 nie przeszkodziły ponad 10 000 kandydatów z całego kraju w przystąpieniu do egzaminu, a następnie w kontynuowaniu nauki w sposób zdalny. W ramach projektu SMOWL opracowano technologię, która wychodzi naprzeciw obecnemu zapotrzebowaniu na usługi zdalnego nadzoru nad przebiegiem egzaminów, czyli tzw. proctoringu. „Nasze narzędzie do zdalnego monitorowania zapewnia studentom wiarygodność zdobywanej wiedzy, budując zaufanie do wirtualnych środowisk nauczania, co przekłada się na wysoki poziom rzetelności i uczciwości”, wyjaśnia Ricardo Vea, założyciel i dyrektor generalny firmy Smowltech.

Elastyczne, przyjazne dla użytkownika i bezpieczne rozwiązanie

System SMOWL można dostosowywać do potrzeb konkretnych instytucji i wymagań zgodnych z ich metodyką nauczania. W związku z tym nadzór może odbywać się za pomocą kamery internetowej, komputera, rejestratora dźwięku lub telefonu komórkowego jako dodatkowej kamery itp. „Dążyliśmy przede wszystkim do stworzenia łatwego w użyciu narzędzia dla każdego, kto chce się uczyć przez internet. Nasz system daje się w pełni zintegrować z platformą używaną przez daną organizację, dzięki czemu użytkownicy mogą wykonywać swoje zadania w wirtualnym środowisku, które dobrze znają”, mówi Vea. Ponadto system SMOWL znosi bariery geograficzne i czasowe, więc wychodzi naprzeciw potrzebom studentów, którzy mają problemy z mobilnością, pracują bądź nie mają czasu lub pieniędzy, aby osobiście uczestniczyć w zajęciach, lub też mają obowiązki rodzinne i zajęcia, których nie da się pogodzić z nauką stacjonarną. Technologia SMOWL jest w najwyższym stopniu zorientowana na użytkownika – jest przyjazna nie tylko dla uczniów, ale także dla nauczycieli, opiekunów i administratorów. Oznacza to, że narzędzia nie zakłócają aktywności użytkowników, którzy dzięki temu mogą skupić się na tym, co dla nich istotne. Co więcej, rodzaje wykrytych incydentów także zależą od decyzji danej placówki, ponieważ to ona ustala reguły i informuje swoich uczniów i studentów o warunkach, na jakich będą nadzorowani i oceniani. Ponadto technologia ta może być wykorzystywana w wielu różnych dziedzinach, takich jak medycyna, prawo, ekonomia i inżynieria. System SMOWL minimalizuje potrzebę zbierania danych niezbędnych do jego obsługi i jest w pełni zgodny z przepisami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO).

Korzyści dla sektora edukacji i przedsiębiorstw

Instytucje edukacyjne mogą dostosować system SMOWL tak, aby zapewnić swoim studentom (przebywającym w dowolnym miejscu) większą elastyczność i wiarygodność, jeśli chodzi o zdobywanie wykształcenia i zdawanie egzaminów w sposób zdalny, co w innym przypadku byłoby dostępne tylko w lokalizacjach fizycznych. Podobnie przedsiębiorstwa lub instytucje certyfikujące mają możliwość zagwarantowania swoim pracownikom integralności obowiązujących w ich organizacjach procesów kadrowych (certyfikaty, szkolenia wewnętrzne itp.), jednocześnie zmniejszając koszty podróży i inne powiązane wydatki. „Wierzymy, że możliwe jest zapewnienie wszystkim na całym świecie dostępu do wysokiej jakości edukacji i integralności akademickiej poprzez zmniejszenie barier, które hamują ten proces, tym samym oferując każdemu lepsze możliwości”, podsumowuje Vea.

Słowa kluczowe

SMOWL, integralność akademicka, kształcenie zdalne, proctoring, nadzór nad przebiegiem egzaminu, nauka na odległość

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania