Skip to main content

Article Category

Wiadomości

Article available in the folowing languages:

Działania na rzecz otwartego i dynamicznego ekosystemu 5G

W ramach unijnego projektu opracowywany jest nowy emulator, który ma wspierać MŚP w ich staraniach na rzecz wykorzystania możliwości infrastruktury 5G.

Gospodarka cyfrowa

Wraz z ogólnoświatowym rozkwitem technologii 5G Europa podejmuje działania mające na celu objęcie przywództwa w globalnych przedsięwzięciach mających na celu jej rozwój. Ultraszerokie pasma, masowa komunikacja między maszynami oraz sieci, które mogą przetwarzać duże ilości danych przy minimalnym opóźnieniu – wraz z uruchomieniem systemów telekomunikacyjnych piątej generacji Europejczycy mogą oczekiwać wszystkich tych korzyści. Wysiłki na rzecz osiągnięcia gotowości 5G są obecnie na etapie, na którym innowatorzy zewnętrzni oraz MŚP powinni wykorzystać możliwości, jakie zapewnia infrastruktura 5G. Skuteczne wdrożenie technologii 5G zależy jednak od rozwoju aplikacji sieciowych. Założeniem rozpoczętego w styczniu 2021 roku, finansowanego ze środków UE projektu EVOLVED-5G, jest zwiększenie potencjału eksperymentalnego 5G w Europie i udostępnienie technologii 5G branżom wertykalnym poprzez nowatorskie środowisko do tworzenia i weryfikacji aplikacji sieciowych. Ma to na celu stworzenie otwartego i dynamicznego ekosystemu, zarówno z technologicznego, jak i marketingowego punktu widzenia. Czynnikiem, który w głównym stopniu umożliwia taką otwartość, jest zapewnienie programowalności sieci poprzez standardowe interfejsy programowania aplikacji (API), czyli elementy oprogramowania, które pośredniczą pomiędzy dwoma aplikacjami, umożliwiając im komunikację. Z API korzysta każdy, kto przegląda media społecznościowe, gra w gry, odwiedza strony internetowe lub wysyła wiadomości na swoim telefonie.

Emulator wspierający MŚP

Partner projektu EVOLVED-5G, Narodowe Centrum Badań Naukowych „Demokritos” (NCSR Demokritos) w Grecji, jest obecnie w trakcie opracowywania pierwszego emulatora Network Exposure Function (NEF) organizacji 3rd Generation Partnership Project (3GPP) w celu wsparcia MŚP w zapewnieniu programowalności 5G. Jak czytamy w artykule zamieszczonym na stronie projektu, emulator NEF „implementuje znormalizowane API NEF w konfigurowalnym, emulowanym środowisku, w którym użytkownik może zdefiniować specyficzne środowiska symulacyjne”. Takie specyfikacje obejmują liczbę i rodzaj urządzeń użytkownika oraz położenie gNB (czyli bezprzewodowych stacji bazowych 5G, które nadają i odbierają komunikację między urządzeniami użytkownika a siecią komórkową). Po zdefiniowaniu środowiska symulacyjnego użytkownicy mogą określić, którą aplikację sieciową przetestować poprzez interakcję z emulowanymi interfejsami API NEF. Jak mówi kierownik techniczny projektu, dr Harilaos Koumaras z NCSR Demokritos, „EVOLVED-5G i NEF Emulator demokratyzuje otwartość 5G dla każdej strony trzeciej, która jest zainteresowana rozwojem usług i aplikacji przystosowanych do 5G, tzw. aplikacji sieciowych. Emulator NEF jest łatwym w obsłudze narzędziem, które zapewnia dostęp do interfejsów API NEF 3GPP, nawet jeśli prawdziwa sieć 5G Core nie jest dostępna”.

Rozwój aplikacji sieciowych

Opracowywane w ramach projektu aplikacje sieciowe obejmują wspomaganie produkcji w rzeczywistości mieszanej, kierowanych intencją wirtualnych rozmówców wspomagających inżynierów w fabrykach, sterowane dotykowo konsole do napraw powierzchni przemysłowych oraz oparte na Internecie rzeczy / komunikacji między maszynami platformy zdalnego monitorowania na potrzeby środowisk przemysłowych. Inne ukierunkowane na środowisko przemysłowe aplikacje sieciowe obejmują oparte na sztucznej inteligencji analizatory wideo na potrzeby bezpieczeństwa w przemyśle i robotyce, silniki brokerów danych oparte na łańcuchu bloków, humanoidalne roboty sterowane przez sztuczną inteligencję oraz floty robotów logistycznych sterowane przez sztuczną inteligencję. Projekt EVOLVED-5G (Experimentation and Validation Openness for Long-term evolution of VErtical inDustries in 5G era and beyond) koordynuje hiszpańska międzynarodowa firma telekomunikacyjna Telefónica. Trzyletni projekt ma się zakończyć w grudniu 2023 roku. Więcej informacji: strona projektu EVOLVED-5G

Słowa kluczowe

EVOLVED-5G, 5G, Network Exposure Function, MŚP, emulator, sieć, interfejs programowania aplikacji, API, aplikacja sieciowa, NetApp

Powiązane artykuły