CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

personalised Diabetes Management using lOw-cost Needle-free multiple-biomarkers monitoring Device

Article Category

Article available in the following languages:

Bezigłowe monitorowanie cukrzycy

Ciągłe monitorowanie glikemii uznaje się za złoty standard postępowania w grupie pacjentów z cukrzycą. Można spodziewać się, że umieszczany pod skórą czujnik odeśle do lamusa wcześniejsze metody, takie jak nakłuwanie opuszka palca czy przyklejanie na skórę specjalnych plastrów.

Zdrowie icon Zdrowie

Według szacunków Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), na świecie z cukrzycą żyje ponad 420 milionów ludzi, zaś niemal 370 milionów znajduje się w grupie ryzyka zachorowania na cukrzycę typu 2. Rocznie systemy ochrony zdrowia na całym świecie przeznaczają około 760 miliardów dolarów na leczenie cukrzycy. Dla zmniejszenia wydatków ponoszonych przez systemy ochrony zdrowia i zminimalizowania występowania chorób współistniejących wdrożono standard postępowania, który polega na ciągłym monitorowaniu poziomu glukozy we krwi. W ostatnich latach opracowano wiele podejść i urządzeń, mających ułatwić pacjentom to zadanie, okazało się jednak, że pacjenci niechętnie z nich korzystają, uznając je za zbyt drogie lub niewiarygodne.

Czujnik podskórny w leczeniu cukrzycy

Zespół finansowanego ze środków UE projektu DiaMOND opracował urządzenie do monitorowania glikemii następnej generacji, które całodobowo dostarcza informacje na temat aktualnego stężenia glukozy we krwi oraz trendów. „Jako pierwsi na świecie opracowaliśmy system ciągłego monitorowania wielu metabolitów (ang. continuous multi-metabolite monitoring, CMM) z myślą o pacjentach z cukrzycą, aby zapewnić im dostęp do dokładnych informacji na temat stężenia glukozy i innych kluczowych metabolitów w dowolnym czasie”, wyjaśnia Danaë Delbeke, koordynatorka projektu i dyrektor generalna w firmie Indigo Diabetes. Czujnik DiaMOND to niewielki spektrometr umieszczony na czipie, który wykorzystuje technologię nanofotoniczną do wiarygodnego pomiaru stężenia nie tylko samej glukozy, ale także ketonów i mleczanu. Uwzględniając informacje na temat metabolizmu tłuszczu i aktywności fizycznej, czujnik przewiduje także, czy pacjentowi grozi hipo- lub hiperglikemia. Przewaga techniczna czujnika DiaMOND kryje się w wiązce światła – ponieważ nie przechodzi ona przez skórę ani tkankę, światło nie ulega rozproszeniu. Czujnik bada stężenie glukozy w płynie śródmiąższowym, tej samej macierzy, którą wykorzystuje wiele innych popularnych urządzeń komercyjnych. Podłącza się go bezprzewodowo do urządzeń mobilnych, które przesyłają dane pacjenta do opiekunów i członków rodziny. Badacze szacują, że cykl życia czujnika wynosić będzie 2 lata. Co równie istotne, wykorzystana technologia zagwarantuje bardzo konkurencyjną cenę. Wyniki testów walidacyjnych prowadzonych na modelu świńskim wskazywały na wysoką dokładność pomiaru glikemii oraz niezwykłą korelację pomiarów stężenia mleczanu i ketonów z pomiarami referencyjnymi krwi. Zakończone niedawno badanie kliniczne GLOW, które oceniało bezpieczeństwo czujnika „CMM” u ludzi, zostało włączone do bazy danych www.clinicaltrials.gov (ClinicalTrials.gov) z numerem identyfikacyjnym NCT04782934. To prospektywne, jednoośrodkowe badanie oceniające wykonalność na wczesnym etapie opracowywania wyrobu medycznego, przeprowadzone w Szpitalu Uniwersyteckim w Antwerpii w Belgii miało na celu ocenę bezpieczeństwa czujnika oraz jego krótkoterminowej integracji z tkanką. Zebrane od siedmiorga uczestników badania dane posłużyły do wyposażenia urządzenia w funkcję ciągłego pomiaru w czasie rzeczywistym stężenia kluczowych metabolitów u dorosłych pacjentów z cukrzycą. Obecnie trwa analiza wyników badania GLOW, a już wkrótce wnioski badaczy mają zostać opublikowane.

Pierwszy komercyjny podskórny czujnik wykrywający wiele metabolitów

Głównym celem projektu DiaMOND było doprowadzenie do wdrożenia na rynek systemów ciągłego pomiaru glikemii poprzez usprawnienie działania już istniejących urządzeń. Zespół opracował przełomowe rozwiązanie umożliwiające ciągłe monitorowanie stężenia wielu metabolitów, które jest dyskretnie i w zasadzie bezobsługowe. Jego technologia, zamknięta w formie wszczepialnego monitora, stanowi połączenie metabolomiki i cyfrowych interwencji terapeutycznych. „Wedle naszej wiedzy, jest to pierwszy podskórny czujnik stężenia wielu metabolitów, który można wykorzystać nie tylko do monitorowania cukrzycy, ale również innych chorób, w tym autoimmunologicznych”, przekonuje Delbeke. W niedalekiej przyszłości zespół planuje zakończyć badania z udziałem ludzi i rozpocząć prace związane z przygotowaniem produktu do produkcji przemysłowej. Badacze otrzymali również dodatkowe finansowanie na cele związane z dalszym rozwojem czujnika stężenia wielu metabolitów. Ponadto partnerzy projektu przygotowują strategię szybkiego wdrożenia czujnika na rynek. Zebrane rzeczywiste dane pomogą zapewnić jeszcze większe bezpieczeństwo, niezawodność i wiarygodność czujnika. Wyłączenie odpowiedzialności: Produkt niezatwierdzony przez amerykański Urząd ds. Żywności i Leków, nie posiada oznaczenia CE. Produkt w fazie badań klinicznych. Produkt niedostępny na rynku, nieprzeznaczony do sprzedaży.

Słowa kluczowe

DiaMOND, cukrzyca, czujnik wielu metabolitów, glukoza, ketony, mleczan, podskórny

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania