European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

InDx - an innovative implant that restores natural motion to patients with thumb base joint arthritis

Article Category

Article available in the following languages:

Implant kciuka przyniesie ulgę pacjentom z utrudniającym funkcjonowanie zapaleniem stawów

Zapalenie stawu podstawy kciuka to utrudniające funkcjonowanie schorzenie, na które cierpi wielu ludzi, szczególnie w starszym wieku. Nowy implant stawu kciuka opracowany w ramach finansowanego przez UE projektu może przynieść ulgę milionom z nich.

Zdrowie icon Zdrowie

Być może dopiero w momencie, gdy nie jesteśmy w stanie używać kciuków, możemy docenić, jak są przydatne. Nasze kciuki zapewniają nam dużą sprawność manualną, pomagając w wykonywaniu różnych czynności, takich jak trzymanie przedmiotów, przekręcanie kluczy w drzwiach, zakładanie ubrań, a także korzystanie ze smartfonów. Staw podstawy kciuka jest niezwykle złożony i szczególnie wrażliwy na zużycie. U wielu osób wraz z wiekiem rozwija się zapalenie stawu kciuka, co może utrudniać ich funkcjonowanie i sprawiać ogromny ból. Zapalenie stawu kciuka to postępujące, ograniczające sprawność schorzenie wywołane ścieraniem się chrząstek na zakończeniach kości, które tworzą staw u podstawy kciuka. Cierpią na nie miliony ludzi po 65. roku życia. Obecnie najczęściej stosowaną metodą leczenia jest operacja – co roku w UE i Stanach Zjednoczonych przeprowadza się ich około 200 000. Nie zawsze są one jednak skuteczne, a lekarze często czekają na znaczne nasilenie się bólu, aby zabieg przyniósł jakikolwiek pozytywny efekt. „Zazwyczaj stosowana metoda chirurgiczna opiera się na usunięciu kości stawu. Chociaż faktycznie ogranicza to ból odczuwany przez pacjenta, wymaga długiej rekonwalescencji i łączy się z trwałą utratą pełnej sprawności dłoni”, wyjaśnia Brendan Boland, dyrektor generalny w irlandzkiej firmie Loci Orthopaedics. W ramach finansowanego przez UE projektu InDx naukowcy opracowali rozwiązanie na miarę XXI wieku: pierwszą na świecie protezę naśladującą biomechanikę stawu podstawy kciuka. „W toku projektu zespół ukończył wszystkie badania przedkliniczne wymagane w celu akceptacji przez amerykańskie i unijne ograny regulacyjne oraz rozpoczął pierwszą fazę badań klinicznych”, mówi Boland.

Naśladowanie mobilności kciuka

Zespół InDx współpracował z trzema najważniejszymi chirurgami dłoni na świecie, a także czołowymi badaczami zajmującymi się kciukami i biomechaniką dłoni, aby wspólnie opracować protezę kciuka. Staw podstawy kciuka obraca się wokół dwóch osi, co zapewnia elastyczność i umożliwia ruch kciuka w wielu kierunkach. Opracowana przez badaczy proteza jako pierwsza posiada tę ważną funkcję, przywracając pierwotną mobilność kciuka. Unikatowa konstrukcja protezy produkowana jest w Irlandii oraz została opatentowana w UE, Stanach Zjednoczonych i kilku innych krajach na całym świecie. Produkcja spełnia standardy procesów produkcyjnych, co pozwoli na zwiększenie jej skali, kiedy produkt trafi na rynek.

Trwające badania kliniczne i komercjalizacja

Pierwsze badanie kliniczne z wykorzystaniem protezy rozpoczęto w Belgii w 2021 roku. Po uzyskaniu zezwolenia organów regulacyjnych Loci Orthopaedics rozpocznie pełną komercjalizację rozwiązania w UE i Stanach Zjednoczonych. Zespół planuje wprowadzić je na rynek w UE już w 2024 roku. „W przeciwieństwie do innych protez, na przykład stawu biodrowego lub kolanowego, nie ma uznanych na świecie norm dotyczących badań przedklinicznych protez stawów kciuka”, zauważa Boland. „Dlatego wspólnie z partnerami konsorcjum, specjalistami w dziedzinie biomechaniki, mentorami praktyki klinicznej i Amerykańską Agencją ds. Żywności i Leków przeprowadziliśmy badania przedkliniczne, które potwierdziły bezpieczeństwo protezy”, dodaje. Podobnie jak w przypadku wielu innych branż, pandemia COVID-19 także odbiła się na pracy zespołu. Uzyskane z UE finansowanie pozwoliło naukowcom kontynuować prace nad projektem, wyjaśnia Boland. „Bez grantu firmie trudno byłoby utrzymać ciągłość finansowania i wsparcia technicznego”, mówi.

Słowa kluczowe

InDx, kciuk, podstawa, staw, proteza, opatentowany, projekt, unikatowy, elastyczność

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania