Skip to main content

Project SCALE: Tailored Digital Therapeutics for Neurological and Brain Disorders

Article Category

Article available in the folowing languages:

Terapie cyfrowe przeciwko schorzeniom neurologicznym

Tradycyjnie opieka specjalistyczna nad osobami ze schorzeniami neurologicznymi prowadzona jest w szpitalach lub klinikach. Teraz jednak możliwe jest świadczenie dostosowanej do indywidualnych potrzeb pacjenta opieki za pośrednictwem urządzenia elektronicznego takiego jak smartfon.

Zdrowie

Powszechne schorzenia neurologiczne, takie jak stwardnienie rozsiane, choroba Alzheimera i choroba Parkinsona, wpływają negatywnie na życie ponad miliarda ludzi na całym świecie, przy czym na wiele z nich nie ma lekarstwa. Choroby te mogą mieć przemożny wpływ na jakość życia, pogarszając możliwości chodzenia i mówienia czy zdolności wykonywania codziennych czynności. Oprócz problemu braku możliwości łagodzenia objawów, wielu pacjentów boryka się z trudnościami dotyczącymi dostępu do opieki z powodu długich kolejek oczekujących, wysokich kosztów i słabej dostępności usług. Leczenie stanowi ponadto obciążenie dla rodzin i szpitali. „U każdego chorego występują odmienne objawy”, wyjaśnia koordynatorka projektu BeatsDigTherapeutics Ciara Clancy z Beats Medical w Irlandii. „Wyraźnie potrzebujemy łatwo dostępnych metod oceny i indywidualnie przepisywanych ćwiczeń, aby zapewnić chorym specjalistyczną opiekę, której potrzebują”.

Terapie cyfrowe

Aby zmierzyć się z tymi wyzwaniami, Clancy założyła w 2012 roku firmę Beats Medical, której zadaniem jest digitalizacja klinicznie przetestowanych ocen i terapii opartych na fizjoterapii, terapii zajęciowej i terapii logopedycznej. Na pomysł stworzenia firmy Clancy wpadła, pracując jako fizjoterapeutka w szpitalu. Dostrzegła potrzebę przeniesienia ćwiczeń ze szpitala do domu, w prosty, angażujący sposób, wykorzystujący telefony komórkowe. Firma Beats Medical wykorzystała swoją główną technologię do uruchomienia aplikacji dla osób chorych na Parkinsona, oferującej ćwiczenia z zakresu chodzenia, mowy i ruchu rąk. Następnie wypuściła na rynek aplikację dla dzieci z dyspraksją, pediatrycznym schorzeniem, które wpływa na rozwój mowy, koordynacji i umiejętności ruchowych.

Leczenie schorzeń neurologicznych

Gdy badaczka dostrzegła wpływ, jaki terapie cyfrowe mogą mieć na przyszłość opieki zdrowotnej, a co najważniejsze wpływ, jaki mogą mieć na życie ludzi na całym świecie, postanowiła rozwinąć te aplikacje, i w tym celu skorzystała z dofinansowania w ramach omawianego projektu unijnego. „Dla nas najważniejsze jest, co ludzie mogą zrobić dzięki naszej technologii”, mówi Clancy. Firma zastosowała platformę technologiczną działającą na różnych systemach operacyjnych urządzeń mobilnych. Podstawowa technologia może zostać wdrożona w wielu rozwiązaniach, dotyczących różnych schorzeń neurologicznych i rzadkich chorób. Każde z tych wdrożeń oferuje połączenie automatycznych ocen i zindywidualizowanych, progresywnych ćwiczeń, a do korzystania z tych funkcji wystarczy smartfon. Dzięki temu ludzie na całym świecie mogą z łatwością korzystać z tego rewolucyjnego innowacyjnego rozwiązania. Z perspektywy lekarzy pozwala ono z kolei lepiej zrozumieć i wspierać pacjentów.

Zindywidualizowane oceny i terapie

Sukces projektu stanowi ważny kamień milowy w dziedzinie rozwoju terapii cyfrowych. Dowiódł on, że taka technologia jest możliwa do wdrożenia i może odmienić życie pacjentów i zrewolucjonizować branżę opieki zdrowotnej. Clancy i jej zespół liczą, że rozwiązanie będzie dużą pomocą dla osób z tymi schorzeniami oraz ich bliskich. Skoncentrowane na pacjencie rozwiązanie pozwala korzystać z ocen i indywidualnie przepisywanych ćwiczeń każdego dnia i w dowolnym miejscu, dzięki czemu chorzy mogą skutecznie zarządzać swoim stanem zdrowia. Komercjalizacja tej platformy technologicznej okazała się sukcesem, a z aplikacji korzystają obecnie ludzie z ponad 30 krajów. Dzięki dopłatom ze środków publicznych i prywatnych użytkownicy mogą korzystać z regularnej opieki po niższych kosztach. Firma Beats Medical współpracuje obecnie z kluczowymi graczami na rynku opieki zdrowotnej, takimi jak firmy farmaceutyczne i dostawcy usług medycznych, aby kontynuować ekspansję na różnych rynkach i w różnych regionach geograficznych. „Jesteśmy dopiero na początku drogi”, mówi Clancy. „Chcemy w dalszym ciągu dostarczać terapii cyfrowych, które pomogą lepiej zrozumieć choroby i dzięki silnym partnerstwom przyczynić się do opracowania terapii przyszłości”.

Słowa kluczowe

BeatsDigTherapeutics, neurologiczne, medyczne, choroba Alzheimera, choroba Parkinsona, szpital

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania