European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS
Zawartość zarchiwizowana w dniu 2024-05-24

Building Presence through Localization for Hybrid Telematic Systems

Article Category

Article available in the following languages:

Wykorzystanie ludzi i maszyn w operacjach poszukiwania i ratownictwa

Operacje poszukiwań i ratownictwa odnoszą korzyści z uwagi na nowatorski sposób przekazywania informacji pomiędzy ratownikami a robotami pracującymi obok siebie często w trudnych warunkach.

Gospodarka cyfrowa icon Gospodarka cyfrowa

Koordynacja wzajemnego współdziałania pomiędzy ludźmi i urządzeniami pracującymi we wspólnym środowisku łączy się z szeregiem wyzwań. Niemniej jednak połączenie zróżnicowanych zdolności ludzi i maszyn może przynieść znaczne korzyści. Ten sposób rozumowania doprowadził do ustalenia założeń dla PELOTE, pionierskiego projektu badawczo-rozwojowego, finansowanego przez Program Technologii Społeczeństwa Informacyjnego. Specjaliści w dziedzinie informatyki z niemieckiego Uniwersytetu w Würzburgu, uczestniczącego w projekcie PELOTE, opracowali nową koncepcję przekazywania wiedzy. Zastosowanie dotyczyło misji poszukiwania i ratownictwa w budynkach objętych pożarem. Celem było wyjście poza stosowane obecnie statyczne mapy możliwych akcji przeciwpożarowych, które często zawierają zbyt wiele informacji, oraz przedstawienie ich w sposób spójny. Wynikiem opracowań była nowa mapa poszukiwań i ratownictwa (SRM). Plan parteru budynku zapisany został w formie cyfrowej. Do tego planu, w postaci dodatkowych osobnych warstw znajdujących się nad parterem, wprowadzone zostały informacje dotyczące wyjść ewakuacyjnych na wypadek pożaru, instalacji zraszających oraz miejsca składowania toksycznych i łatwopalnych materiałów. Każdy z użytkowników systemu posiada w dowolnym czasie, stosownie do swoich potrzeb, dostęp do określonych specyficznych danych, znajdujących się w centralnej bazie danych. Wiedza taka może być przekazywana bezpośrednio pomiędzy ludźmi i robotami uczestniczącymi przy ćwiczeniach ratownictwa. Doświadczenia zdobyte podczas realizacji projektu PELOTE wykazały, że do najbardziej ważnych zmiennych należał status jednostki (na przykład: zajęty, do dyspozycji, konieczność pomocy), jej położenie na mapie SRM oraz zamierzona trasa działania. W przypadkach zaginionych jednostek, istniała możliwość określenia ich pozycji poprzez triangulację, gdy dane były odległości do jednostek o znanym położeniu. Baza danych mapy SRM może być przechowywana w lokalnych ośrodkach poszukiwania i ratownictwa, a określone indywidualne mapy SRM pobierane w sytuacjach awaryjnych. W kontekście prac nad projektem PELOTE zaplanowano dalsze testy przyjętej koncepcji.

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania