European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

Co-constructing interactive short and mid-tier food chains to value agrobiodiversity in healthy plant-based food

Opis projektu

Dostrzeganie korzyści płynących z zaniedbywanych upraw

Miliard ludzi na świecie cierpi chroniczny głód. Uprawy zaniedbywane i nie w pełni wykorzystywane mogą przyczynić się do pogorszenia bezpieczeństwa żywnościowego i żywieniowego. W tym kontekście finansowany przez UE projekt DIVINFOOD ma na celu zwiększenie wartości upraw zaniedbywanych i nie w pełni wykorzystywanych. Szczególny nacisk zostanie położony na zdrową żywność pochodzenia roślinnego, produkty lokalne/regionalne oraz różnorodne usługi i korzyści płynące z rolnictwa i żywności. Naukowcy zbadają mniej popularne zboża i rośliny strączkowe w trzech regionach geograficznych, w których występują różne zagrożenia klimatyczne. Przeanalizują również różnorodne wyzwania społeczno-gospodarcze związane z rozwojem łańcuchów wartości bazujących na bioróżnorodności w rolnictwie. Zespół DIVINFOOD będzie wspólnie z konsumentami opracowywać nowe interaktywne metody sprzedaży produktów. Ostatecznie projekt utoruje drogę do wyhodowania bardziej wydajnych odmian zbóż i roślin strączkowych, przystosowanych do warunków lokalnych.

Cel

The overall objective of this multi-actor, participatory project is to facilitate the use and increase the value of Neglected and Underutilised Crops (NUCs) in food chains to foster healthier diets and more sustainable food systems. To achieve this, DIVINFOOD will focus on interactive short and mid-tier value chains that can meet the growing consumer demand for: 1) healthy plant-based food; 2) products with a local/regional identity, and 3) diverse services and benefits received from agriculture and food. DIVINFOOD will study minor cereals and legumes in 3 geographical regions that face various climatic hazards and diverse socio-economic challenges to developing agrobiodiversity-rich value chains. DIVINFOOD will:
- Co-develop, with consumers, new interactive marketing modes and channels valuing biodiversity use and its services/benefits, with the support of participatory guarantee systems and digital tools
- Co-produce new and diversified plant-based healthy and appetising products and recipes from NUCs meeting consumers’ needs, from minimal or mild food processing and formulations better expressing NUCs’ potential
- Benchmark diverse agroecological farming systems and techniques that improve NUCs’ performance, inter-specific biodiversity and the provision of citizen-focused agro-socio-ecosystem services
- Breed more performant cultivars of cereals and legumes with local adaptation, intra-specific biodiversity, biotic and abiotic stress tolerance, and potentiating nutritious and appetising food
- Demonstrate new business models that diversify income and activities for farmers and small-scale processors who are using agrobiodiversity
- Co-design pilot multi-actor territorial networks/social cooperatives in charge of managing, propagating and promoting NUCs. Design policy recommendations to promote their replication
- Disseminate the results to relevant stakeholders to optimise their exploitation

Zaproszenie do składania wniosków

H2020-SFS-2018-2020

Zobacz inne projekty w ramach tego zaproszenia

Szczegółowe działanie

H2020-SFS-2020-2

Koordynator

INSTITUT NATIONAL DE RECHERCHE POUR L'AGRICULTURE, L'ALIMENTATION ET L'ENVIRONNEMENT
Wkład UE netto
€ 883 024,75
Adres
147 RUE DE L'UNIVERSITE
75007 Paris
Francja

Zobacz na mapie

Region
Ile-de-France Ile-de-France Paris
Rodzaj działalności
Research Organisations
Linki
Koszt całkowity
€ 967 906,00

Uczestnicy (27)