European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

Galileo/GNSS-based Autonomous Mobile Mapping System

Opis projektu

Mapy w wysokiej rozdzielczości do samochodów autonomicznych

Bezpieczeństwo pojazdów autonomicznych zależy od map tworzonych w wysokiej rozdzielczości, gdyż są one bardziej szczegółowe, dokładne i niezawodne w porównaniu do konwencjonalnych map nawigacyjnych. Zespół finansowanego ze środków UE projektu GAMMS opracowuje autonomiczny mobilny system mapowania naziemnego (ang. autonomous terrestrial mobile mapping system, AMMS), integrujący pojazdy autonomiczne z danymi z przestrzeni kosmicznej systemu Galileo oraz technologiami SI. Mówiąc dokładniej, badacze opracowują robota mapującego do zbierania danych geograficznych oraz oparte na technologii SI wysoce zautomatyzowane oprogramowanie mapujące do tworzenia map HD na podstawie danych teledetekcyjnych pochodzących z mobilnego systemu mapowania. Koncepcja twórców projektu GAMMS opiera się na flocie tanich, autonomicznych i zasilanych prądem elektrycznym mobilnych systemów mapowania nieustannie zbierających dane geograficzne na masową skalę i technologii SI jako głównych elementach silnika przetwarzania map HD, który sprawnie poradzi sobie z olbrzymią ilością danych geograficznych. Innymi słowy, opiera się ona na pomyśle, w którym roboty mapują na rzecz robotów.

Cel

In GAMMS we will develop an autonomous terrestrial mobile mapping system; i.e. a mobile mapping system (MMS) robot for
geodata acquisition and an AI-based highly automated mapping software. In contrast to today’s manned MMS whose cost is
dominated by 2- to 3-people crews, we envision fleets of low-cost, autonomous, electrically-powered land vehicles, carrying
mobile mapping systems (MMS) and collecting geodata in a massive, continuous way. Although we will develop generalpurpose
geodata acquisition and processing techniques, in GAMMS we focus on the rapidly growing market of the High
Definition (HD) maps for the autonomous vehicles (AVs), a.k.a. self-driving cars. Because of the enormous task of mapping
the world roads for AVs we will develop highly automated software to produce HD maps from the MMS remote sensing data.
Because of the safety requirements of AVs, we will also develop map certification methods and quasi real-time, online
techniques to continuously update the HD maps.
The building blocks of GAMMS are: an electrically-powered AV, a MMS, a GNSS/Galileo receiver, multi-sensor trajectory
determination software, multispectral laser scanners, vehicle dynamic models, automated mapping software and mission risk
analysis methods.
A keystone of GAMMS –which encompasses the extension of the Galileo receiver and the development of ultra-safe,
ubiquitous navigation methods at the 5 cm error level– is the use of Galileo features (e.g. E5 AltBOC signal) and new
services: navigation message authentication (NMA), high-accuracy serive (HAS) and signal authentication. Galileo and our
trajectory determination methods enable the GAMMS concept.
Our market value proposition is the production of high-accuracy high-reliable maps at a fraction of today’s cost. In a first
fielding of the AMMS technology we will focus on the skyrocketing market of HD maps and, for this particular application, our
value proposition includes the quasi real-time, continuous online

Zaproszenie do składania wniosków

H2020-SPACE-EGNSS-2019-2020

Zobacz inne projekty w ramach tego zaproszenia

Szczegółowe działanie

H2020-SPACE-EGNSS-2020

System finansowania

IA - Innovation action

Koordynator

GEOSAT
Wkład UE netto
€ 321 387,50
Adres
LIEU-DIT LA POINTE
33610 Canejan
Francja

Zobacz na mapie

MŚP

Organizacja określiła się jako MŚP (firma z sektora małych i średnich przedsiębiorstw) w czasie podpisania umowy o grant.

Tak
Region
Nouvelle-Aquitaine Aquitaine Gironde
Rodzaj działalności
Private for-profit entities (excluding Higher or Secondary Education Establishments)
Linki
Koszt całkowity
€ 459 125,00

Uczestnicy (7)