Skip to main content
European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

Gender, Migration and Illiteracy. Policy and Practice for Social Integration.

Opis projektu

Analiza trajektorii życia migrantek

Integracja migrantów jest jednym z największych wyzwań, jakim stawia obecnie czoła Europa. Palącym problemem pozostaje integracja przybywających do Europy kobiet, które znajdują się w podwójnie niekorzystnej sytuacji, zarówno ze względu na płeć, jak i ze względu na swój status migrantek. Problem dotyka w największym stopniu tych migrantek w Europie, które mają trudności z czytaniem i pisaniem. Uczestnicy finansowanego przez Unię Europejską projektu GEMILLI zamierzają przeprowadzić porównawcze, przekrojowe i wielozakresowe analizy polityki i praktyk we Francji i Hiszpanii, czyli państwach nowej i starej imigracji. Rezultaty projektu rzucą nowe światło na główne różnice między krajami w zakresie polityki i praktyk integracji społecznej. Badacze zajmą się również analizą lokalnych organizacji wspierających migrantki o niskim poziomie alfabetyzmu. Dzięki identyfikacji wpływu czynników płci, migracji oraz analfabetyzmu badacze będą w stanie zbadać trajektorie życia migrantek w Europie.

Cel

GEMILLI – Gender, Migration and Illiteracy. Policy and Practice for Social Integration aims to analyse the intersections of gender, migration and illiteracy in contemporary European societies, and to give evidence on policy and practice developments for the social integration of migrant women with low literacy in Europe. Building on the existing literature and research evidence, GEMILLI proposes an intersectional, comprehensive and integrated approach, able to advance knowledge further and to inform social policy in the context of the European Union.
Considering the present trends of international migration in Europe and the political and scientific challenges brought by the so-called migration crisis and by the increasing inflows of migrants from countries with high illiteracy, this project proposes a comparative, cross-country and multi-scope analysis of policy and practice between old and new immigration countries, taking Spain and France as case studies. GEMILLI will give evidence on a) the main country-differences regarding the social integration of migrant women with low literacy levels; b) the nature, characteristics and functioning of the local organisations working directly with migrant women with low literacy levels and in charge of training, alphabetisation, language learning, and social integration actions; c) the impacts of the intersections of gender, migration and illiteracy for the life trajectories of women. The research design contemplates both the qualitative and quantitative dimensions of the phenomenon and considers macro (institutional/policy), meso (organisation/practice) and micro (individuals/biographies) levels of analysis. It uses a mix-method methodology, combining complementary research strategies such as policy and institutional analysis, organisational case studies and life stories. The project foresees two short-visits for fieldwork in local organisations in the France and in Spain, and a Secondment in The Council of Europe.

Koordynator

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE MADRID
Wkład UE netto
€ 160 932,48
Adres
CALLE EINSTEIN 3 CIUDAD UNIV CANTOBLANCO RECTORADO
28049 Madrid
Hiszpania

Zobacz na mapie

Region
Comunidad de Madrid Comunidad de Madrid Madrid
Rodzaj działalności
Higher or Secondary Education Establishments
Linki
Koszt całkowity
€ 160 932,48