Skip to main content

Investigation of Beta-Amyloid Peptide Effects On Mitochondria Protein Homeostasis: From Pathogenesis to Therapy of Alzheimer Disease

Article Category

Article available in the folowing languages:

W poszukiwaniu lekarstwa na chorobę Alzheimera

Choroba Alzheimera jest częstą przyczyną rozwoju demencji u osób starszych, lecz nie istnieje obecnie skuteczna metoda jej leczenia. W ramach finansowanego przez UE projektu próbowano lepiej zrozumieć dokładne przyczyny tej wyniszczającej choroby.

Zdrowie

Wiadomo już, że nawarstwianie się płytek beta-amyloidu w mózgu związane jest z rozwojem choroby Alzheimera. Peptydy beta-amyloidu zaburzają prawidłowe funkcjonowanie komórek mózgu. W szczególności dotyczy to funkcji mitochondriów (centrów energetycznych komórki). MITOABETA (Investigation of beta-amyloid peptide effects on mitochondria protein homeostasis: From pathogenesis to therapy of Alzheimer Disease) to finansowany z budżetu UE projekt, w ramach którego badano, w jaki sposób peptydy beta-amyloidu oddziałują z różnymi częściami komórki i wpływają na ich funkcje. Celem projektu było opracowanie leczenia w oparciu o uzyskane wyniki. Badacze odkryli, że choć peptydy beta-amyloidu nie są pobierane przez mitochondria, to całkowicie wstrzymują one pobieranie białek prekursorowych niezbędnych do funkcjonowania tych organelli. Z kolei białko prekursorowe amyloidu (APP) nie wykazywało takiej inhibicji. Wyniki te wskazują na nowy mechanizm, przez który defekty mitochondriów kumulują się wraz z rozwojem choroby Alzheimera. Naukowcy zbadali, w jaki sposób inne części komórki wpływają na oddziaływanie mitochondriów z peptydami beta-amyloidu i APP. Odkryli oni, że te części komórki wpływają na negatywny efekt wywierany przez peptydy beta-amyloidu. Omawiane badania pozwoliły odkryć istotne aspekty biochemii peptydów beta-amyloidu. Zrozumienie wpływu tych peptydów na mózg jest ważnym krokiem w badaniach nad opracowaniem odpowiedniej terapii dla choroby Alzheimera.

Słowa kluczowe

Choroba Alzheimera, demencja, płytki beta-amyloidu, mitochondria, białko prekursorowe dla amyloidu (APP)

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania