Skip to main content

Flexible soldering cells for agile electronics (FLEX-EMAN)

Article Category

Article available in the folowing languages:

Zautomatyzowane lutowanie bezołowiowe usprawnia produkcję

Opracowany przez finansowany ze środków UE zespół badawczy zautomatyzowany system robotyczny do lutowania bezołowiowego niskonakładowych produktów niszowych ma szansę podnieść konkurencyjność licznych małych firm europejskich.

Technologie przemysłowe

Produkcja podzespołów elektronicznych, tak jak wiele innych sektorów gospodarki, koncentruje się na wytwarzaniu masowym, które pozwala zminimalizować koszty ponoszone zarówno przez firmy, jak i konsumentów oraz zapewnić lepszą niezawodność dzięki rzadszym zmianom parametrów procesowych. Poza tym produkcja wysokonakładowa jest coraz częściej przenoszona do krajów spoza UE, gdzie koszty są niższe. Stworzenie efektywnych kosztowo i niezawodnych metod produkcji niskonakładowych wyrobów o wysokiej wartości dodanej ma kluczowe znaczenie nie tylko dla licznych małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) zajmujących się produkcją wyrobów niszowych, ale także dla konsumentów i firm poszukujących na rynku czegoś odmiennego od oferty masowej. Jednocześnie, prawodawstwo dotyczące zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE), zakazujące stosowania ołowiu będącego głównym składnikiem konwencjonalnych stopów lutowniczych używanych do łączenia elementów na obwodach drukowanych (PCB), wymaga tworzenia nowych technologii, co jest trudnym zadaniem dla MŚP i zagraża ich przyszłości. Europejscy naukowcy biorący udział w projekcie "Elastyczne ogniwa lutownicze dla elastycznej elektroniki" (FLEX-EMAN) chcieli stworzyć zautomatyzowaną technologię lutowania bezołowiowego produktów małonakładowych, aby dać MŚP tak potrzebną im przewagę konkurencyjną. Uczestnicy projektu FLEX-EMAN stworzyli zautomatyzowany system składający się z przenośników do transportu płytek drukowanych, piętrowo ustawionych komorowych pieców do precyzyjnego lutowania (PRSC) bez użycia ołowiu, robota przemieszczającego płytki drukowane między piecami i pasami przenośnika oraz systemu sterowania i monitorowania procesu. Opracowano ponadto podręcznik profili roboczych do pierwszej konfiguracji procesu produkcji bezołowiowego produktu, wraz z wytycznymi dotyczącymi rożnych rodzajów produktów. Komercyjne wykorzystanie prototypu FLEX-EMAN może znacząco podnieść konkurencyjność licznych europejskich MŚP zajmujących się produkcją podzespołów elektronicznych. Teraz możliwe jest wytwarzanie niszowych produktów konsumenckich o wysokiej wartości dodanej, co powinno zachęcić producentów do powrotu do UE.

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania