Skip to main content

Article Category

Article available in the folowing languages:

Energooszczędne technologie i rozwiązania do ciężarówek

Ilość dwutlenku węgla (CO2) emitowanego przez pojazdy ciężarowe o dużej ładowności wzrosła o ponad jedną trzecią od roku 1990 do 2010. Celem pewnej unijnej inicjatywy było zmniejszenie śladu węglowego poprzez opracowanie innowacyjnych technologii umożliwiających zaoszczędzenie paliwa w pojazdach ciężarowych.

Transport i mobilność
Technologie przemysłowe
Energia

Branża produkcji pojazdów ciężarowych odczuwa coraz większą presję w kwestii zwiększania wydajności paliwowej. Jak dotąd w strategiach koncentrowano się na wydajności paliwowej poszczególnych komponentów pojazdów ciężkich. Z przeprowadzanych niedawno badań wynika, że aby uzyskać maksymalną wydajność energetyczną, trzeba opracować strategię całościowego zarządzania energią w pojeździe. Kwestie energii mechanicznej, termicznej, elektrycznej i chemicznej trzeba zbadać całościowo, a nie niezależnie od siebie. Aby pomóc w realizacji tego zadania, w ramach finansowanego przez UE projektu CONVENIENT (Complete vehicle energy-saving technologies for heavy-trucks) zastosowano całościowe podejście do kwestii efektywności paliwowej. W tym celu uczestnicy projektu zaproponowali całościową metodę pokładowego zarządzania energią, która obejmuje ciągnik, naczepę, zachowanie kierowcy oraz cel przejazdu jako jeden proces. Partnerzy projektu opracowali i zintegrowali innowacyjne energooszczędne systemy i urządzenia do pozyskiwania energii, zaawansowane aktywne i pasywne urządzenia aerodynamiczne oraz techniki zarządzania energią na poziomie pojazdu, a także wsparcie dla kierowcy, aby zmaksymalizować korzyści związane z zastosowaniem energooszczędnych systemów i strategii. Uczeni wyznaczyli dla trzech prototypowych pojazdów ciężarowych różne cele dotyczące oszczędzania paliwa, wynoszące od 30% do 15%. Aby ostateczny pojazd demonstracyjny mógł osiągnąć docelowe zmniejszenie zużycia paliwa wynoszące 30%, konieczne jest zastosowanie dodatkowych technologii. Zespół CONVENIENT przeanalizował różne czynniki i systemy wpływające na ogólną efektywność energetyczną pojazdów. Wyniki badań pokazały, że bardziej efektywne rozwiązania transportowe odznaczające się zmniejszonym oddziaływaniem na środowisko i zmniejszonym zużyciem paliwa i energii przyczyniają się do ochrony środowiska. Komisja Europejska orzekła, że bez podjęcia działań politycznych emisje związane z pojazdami ciężarowymi o dużej ładowności nadal będą zbliżone do obecnych poziomów w roku 2030 oraz 2050. Najnowocześniejsze technologie i rozwiązania opracowane w ramach projektu CONVENIENT dają nadzieję na zmniejszenie emisji CO2, co pociągnie za sobą obniżenie kosztów.

Słowa kluczowe

Energooszczędne technologie, samochody ciężarowe, efektywność energetyczna, zarządzanie energią, CONVENIENT

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania