Skip to main content
European Commission logo print header

Automated e-buses Lithium Ion Battery Early Warning and Fire Suppression System

Article Category

Article available in the following languages:

Nowatorski system znacząco zmniejszy zagrożenie pożarowe w autobusach elektrycznych

Systemy zasilania większości autobusów elektrycznych i hybrydowych opierają się na akumulatorach litowo-jonowych (Li-ion), które mogą być źródłem zagrożenia pożarowego. W ramach jednej z realizowanych inicjatyw unijnych powstał system ochrony przeciwpożarowej, który pozwala na zapobieganie zagrożeniom związanym z akumulatorami litowo-jonowymi.

Transport i mobilność icon Transport i mobilność
Energia icon Energia

Systemy przeciwpożarowe opracowane z myślą o autobusach są dostępne na rynku od dziesięcioleci, są w powszechnym użyciu i podlegają stosownym regulacjom oraz przepisom. Problem polega na tym, że systemy tego rodzaju są badane pod kątem ich skuteczności w pojazdach wyposażonych w silniki spalinowe, także wszystkie normy są opracowywane z myślą o właśnie takich zastosowaniach. Rozwój sektora autobusów elektrycznych zwiększył zapotrzebowanie na nowe technologie gaśnicze. „Biorąc pod uwagę rosnącą popularność pojazdów elektrycznych i hybrydowych w transporcie publicznym, musimy znaleźć rozwiązania nowych problemów – nowe technologie oznaczają w tym wypadku zupełnie nowe zagrożenia”, wyjaśnia Anders Gulliksson, koordynator finansowanego przez Unię Europejską projektu LiionFire. „W przypadku awarii powszechnie wykorzystywanych akumulatorów litowo-jonowych następuje dość gwałtowny pożar, w wyniku którego błyskawicznie wzrasta temperatura i wydzielają się potencjalnie toksyczne gazy”.

Kompleksowe rozwiązanie przeciwpożarowe

Partnerzy skupieni wokół projektu zajęli się badaniem technologii pozwalających na możliwie szybkie wykrywanie awarii ogniw oraz podjęcie natychmiastowych działań w celu zapobiegnięcia lub opóźnienia wystąpienia potencjalnie niebezpiecznej sytuacji. Prace obejmowały między innymi badanie zagrożeń związanych z przedziałami akumulatorów, skupiając się w szczególności na zagrożeniach występujących w czasie ładowania, a także na procedurach postępowania dotyczących pojazdów elektrycznych i ich akumulatorów w razie wypadku. Uczestnicy projektu sprawdzili również, w jakim stopniu stałe i zintegrowane systemy gaśnicze stosowane w celu ochrony przedziałów silnikowych w ciężkich pojazdach mogą znaleźć zastosowanie w pojazdach zasilanych akumulatorami litowo-jonowymi, a także jak powinny być projektowane z myślą o tym zastosowaniu. Dzięki przeprowadzeniu szeroko zakrojonych testów, zespół projektu LiionFire był w stanie poznać dokładniej mechanizm awarii akumulatorów oraz opracować rozwiązania pozwalające na ich wykrywanie. „W przypadku aktywacji systemu na tak wczesnym etapie jest możliwe przywrócenie akumulatora do bezpiecznego stanu w sposób zapobiegający dalszemu rozprzestrzenianiu się pożaru”, wyjaśnia Gulliksson. „Nasze testy wykazały również, że nawet w przypadku opóźnionego uruchomienia systemu gaśniczego istnieje możliwość wydłużenia czasu pomiędzy wystąpieniem awarii i osiągnięciem przez akumulator stanu krytycznego, co znacząco zwiększa możliwości bezpiecznej ewakuacji”. Zastosowanie odpowiednich czujników uruchamiających system gaśniczy może pozwolić nawet na całkowite stłumienie pożaru i zapobiegnięcie zagrożeniu.

Zintegrowane rozwiązanie pozwalające na wczesne wykrywanie pożaru, chłodzenie akumulatora i tłumienie ognia

Zespół skupiony wokół projektu skutecznie opracował wysoce innowacyjny system ochrony przeciwpożarowej, opracowany z myślą o pojazdach hybrydowych i elektrycznych, a następnie przetestował go i zademonstrował jego działanie. System obejmuje szereg elementów, w tym układ wczesnego ostrzegania przed pożarem i chłodzenie punktowe, które pozwala na powstrzymanie nagłego wzrostu temperatury ogniw w czasie lokalizowania i gaszenia pożaru. System został oficjalnie zaprezentowany podczas wydarzenia Busworld 2019 w Brukseli – najstarszych i największych na świecie targów autobusów i autokarów na świecie, gdzie otrzymał wyróżnienie dla innowacyjnego rozwiązania, przyznawane innowacyjnym produktom i usługom przez panel ekspertów. Co więcej, rozwiązanie cieszyło się ogromnym zainteresowaniem zarówno wśród użytkowników końcowych, jak i producentów pojazdów. „Dzięki projektowi LiionFire udało nam się opracować nowatorski produkt odpowiadający na potrzeby rynku – system, który zapewnia prawdziwą ochronę przed pożarami akumulatorów”, podsumowuje Gulliksson. „Nasze rozwiązanie pozwoli znacząco zwiększyć bezpieczeństwo pasażerów korzystających z transportu publicznego, a w przypadku wystąpienia czarnego scenariusza umożliwi spowolnienie rozprzestrzeniania się ognia w takim stopniu, by było możliwe przeprowadzenie bezpiecznej ewakuacji”.

Słowa kluczowe

LiionFire, pożar, urządzenia gaśnicze, autobusy, akumulatory litowo-jonowe, pojazdy elektryczne i hybrydowe, systemy ochrony przeciwpożarowej, transport publiczny

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania