Skip to main content
European Commission logo print header

Next-generation haptic platform for advanced driver-assistance and mitigation of car accidents

Article Category

Article available in the following languages:

Technologia haptyczna pomoże skupić się na prowadzeniu pojazdów

Jedna z firm wykorzystuje technologię haptyczną, aby opracować skuteczny zaawansowany system wspomagania kierowcy, który można łatwo zamontować w każdym pojeździe.

Transport i mobilność icon Transport i mobilność
Bezpieczeństwo icon Bezpieczeństwo

Rozproszenie kierowcy, będące często skutkiem korzystania z telefonów komórkowych i innych technologii podczas jazdy, jest rosnącym problemem. Odpowiada ono za blisko 30 % wszystkich wypadków drogowych, zaś rozproszeni kierowcy w Europie każdego dnia są przyczyną 21 zgonów i 111 uszczerbków na zdrowiu. Oprócz rygorystycznych zasad i surowych kar problem rozproszenia kierowców można również rozwiązać dzięki technologii. Na przykład w wielu nowych pojazdach dostępne są zaawansowane systemy wspomagania kierowcy (ADAS), które mają poprawić bezpieczeństwo kierowcy. Niestety, większość dostępnych obecnie systemów nie pomaga zwiększać koncentracji kierowców. „Większość ADAS jest zbyt powolna, jeśli chodzi o wywołanie odpowiedniej reakcji kierowcy na grożące niebezpieczeństwo. Dźwięki i drgania ostrzegawcze, które generują te systemy, są często kolejnym rozpraszającym elementem”, stwierdza Marina Crifar, kierownik ds. komunikacji we francuskiej firmie Actronika specjalizującej się w tworzeniu interfejsów człowiek-maszyna z wykorzystaniem opatentowanej technologii haptycznej. „Co więcej, obecne systemy ADAS są bardzo drogie i złożone, przez co trudno umieścić je w każdym pojeździe, co wyklucza ich powszechną produkcję”. Aby zaspokoić istniejący popyt na rynku, firma Actronika opracowała Tactronik, skuteczny system ADAS, który można łatwo zintegrować z każdym pojazdem. Obecnie, dzięki wsparciu z unijnych funduszy, firma jest gotowa wprowadzić to ratujące życie urządzenie na rynek globalny.

Proste rozwiązanie

Tactronik to urządzenie typu plug-and-play: wystarczy je zamontować w fotelu kierowcy. Po zamontowaniu może ono przewidywać grożące niebezpieczeństwa i przekazywać kierowcy inteligentne ostrzeżenia, dzięki którym może on niezwłocznie podjąć odpowiednie działania. „Tactronik bezproblemowo łączy się z czujnikami ADAS pojazdu, aby przekazywać odpowiednie i przykuwające uwagę wrażenia dotykowe”, wyjaśnia Crifar. „W tym celu wykorzystywana jest unikatowa technologia haptyczna opracowana przez firmę, wywołująca szybką i dokładną reakcję u kierowcy”. Technologia haptyczna, znana jako dotyk 3D, polega na wysyłaniu sił, drgań bądź ruchów do użytkownika w celu wywołania wrażenia dotykowego. Na przykład uruchamiając siłowniki w fotelu w określonej sekwencji dostosowanej do każdej niebezpiecznej sytuacji, system Tactronik wywołuje odpowiednią i intuicyjną reakcję u kierowcy, błyskawicznie informując go o charakterze ostrzeżenia poprzez informacje w formie drgań i dotyku. Świadomość ta zwiększa spójność reakcji kierowcy na niebezpieczne warunki i zwalcza pogorszenie się uwagi, skutecznie zmniejszając ryzyko wypadków samochodowych i zwiększając bezpieczeństwo kierowcy.

Wykonalność techniczna i ekonomiczna

Dzięki wsparciu z unijnych funduszy firma Actronika przetestowała wykonalność techniczną i ekonomiczną systemu Tactronik. Według Crifar wyniki są obiecujące: „Projekt pokazał, że Tactronik może zmniejszyć ryzyko wypadków samochodowych o połowę, jeśli nie więcej. Co więcej, integracja rozwiązania Tactronik jest o 80 % atrakcyjniejsza cenowo niż w przypadku innych systemów ADAS, dzięki czemu jest on odpowiedni dla industrializacji na dużą skalę”. Actronika postanowiła oprzeć swój model biznesowy na licencji. Obecnie pracuje ona nad udostępnieniem technologii na zasadzie licencji zarówno producentom pojazdów, jak i części samochodowych. Mimo że prace wciąż trwają, wiele firm przekazało już listy intencyjne, a wiele innych wyraziło zainteresowanie systemem. „Przygotowując się do wejścia na rynek, pracujemy nad pełną optymalizacją platformy Tactronik i ukończeniem jej projektu”, dodaje Crifar. „Opracowujemy też sieć dystrybucji z naszymi partnerami z sektora motoryzacyjnego, co zapewni sprawne wprowadzenie produktu na rynek”.

Słowa kluczowe

Tactronik, Actronika, technologia haptyczna, rozproszenie kierowcy, zaawansowany system wspomagania kierowcy, ADAS, bezpieczeństwo kierowcy

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania