Skip to main content

Article Category

Article available in the folowing languages:

Sztuczna inteligencja pomaga przewidywać i łagodzić zakażenia pooperacyjne

Holenderska firma z branży technologii medycznych wykorzystuje zaawansowane uczenie maszynowe, aby szybko i dokładnie przewidywać zakażenia pooperacyjne.

Zdrowie

Każdego roku ponad 50 milionów osób w Europie przechodzi operację w szpitalu. Szacuje się, że u 25 % z nich w ciągu 30 dni po zabiegu dojdzie do zakażenia, co oznacza, że infekcja rozwija się u jednego na czterech pacjentów po operacji. Oprócz bólu i cierpienia pacjentów powoduje to też koszty w wysokości około 10 000 euro na osobę. Pomimo postępów w dziedzinie biomarkerów, ocen ryzyka, urządzeń umożliwiających wczesne ostrzeganie oraz metod profilaktycznych ryzyko infekcji po operacji pozostaje wysokie. Właśnie dlatego Healthplus.ai holenderska firma z branży technologii medycznych, opracowuje PERISCOPE. „PERISCOPE to zaawansowany algorytm uczenia maszynowego, który ponownie wykorzystuje dostępną elektroniczną dokumentację zdrowotną, by prognozować zakażenia pooperacyjne średnio na 5 dni przed postawieniem diagnozy przez personel medyczny”, opowiada Bart Geerts, dyrektor generalny Healthplus.ai. Mimo że narzędzie to oferuje już dokładność na poziomie 88 %, ostatecznym celem jest osiągnięcie dokładności na poziomie 95 %. Dzięki dofinansowaniu z UE firma nie tylko jest na dobrej drodze, by osiągnąć ten cel, ale też jest o krok bliżej do wprowadzenia rozwiązania PERISCOPE na rynek.

Pozostanie o krok przed konkurencją

Jako że ustalono już wykonalność techniczną PERISCOPE, firma Healthplus.ai starała się ocenić potencjalne kanały dystrybucji narzędzia w bezpieczny, niedrogi i skalowalny sposób. Oznaczało to wyznaczenie zewnętrznych dostawców i partnerów, którzy zaprezentowali zrównoważone modele biznesowe. Aby zapewnić sprawne wejście na rynek, zespół przeanalizował kwestie prawne i regulacyjne zarówno na szczeblu całej UE, jak i poszczególnych państw członkowskich. „Poprzez takie rozmowy nawiązaliśmy (i utrzymaliśmy) znaczące relacje ze szpitalami w całej Europie, a także z dużymi międzynarodowymi dostawcami elektronicznej dokumentacji zdrowotnej, zwłaszcza z firmami Cerner oraz ChipSoft”, wyjaśnia Geerts. Dodatkowo zespół przeprowadził szczegółowe rozmowy z interesariuszami, w tym z użytkownikami końcowymi, administratorami szpitali, firmami ubezpieczeniowymi oraz innymi dostawcami elektronicznej dokumentacji zdrowotnej. Rozmowy te nie tylko wzmocniły potencjał rynkowy rozwiązania PERISCOPE, ale też (co może nawet ważniejsze) odsłoniły potencjalne problemy i obszary wymagające ulepszenia. „Dzięki takiemu badaniu rynku lepiej poznaliśmy nasz produkt i określiliśmy bariery rynkowe o charakterze komercyjnym, technicznym i klinicznym”, opowiada dyrektor generalny. „Byliśmy w stanie przedefiniować nasz produkt, plan i współpracę ze szpitalami, dostawcami elektronicznej dokumentacji zdrowotnej oraz innymi kluczowymi podmiotami”. W ramach projektu firma rozwinęła też istniejące partnerstwa w zakresie badań i rozwoju oraz rozszerzyła własne zestawy danych oraz dane kliniczne. „Są to kluczowe działania pozwalające pozostać o krok przed konkurencją i normami klinicznymi, co zapewnia nam dodatkową przewagę konkurencyjną”, dodaje Geerts.

Nowa era w opiece zdrowotnej

Dzięki dofinansowaniu z UE rozwiązanie PERISCOPE przedefiniuje opiekę pooperacyjną. „Wykorzystanie sztucznej inteligencji (SI) w sektorze opieki zdrowotnej jest nadal ograniczone, zwłaszcza jeśli chodzi o wykorzystywanie danych z elektronicznej dokumentacji zdrowotnej”, opowiada Geerts. „Projekt ten stanowi początek nowej ery w opiece zdrowotnej – oznacza wykorzystanie SI i danych z elektronicznej dokumentacji zdrowotnej do bardziej proaktywnej opieki nad pacjentami po operacji”. Firma obecnie finalizuje produkt i przygotowuje się do wprowadzenia go na rynek. Aby to zrobić, stara się o grant w ramach II fazy Instrumentu dla MŚP oraz grant Eurostars, a także dokonuje inwestycji kapitałowych. Zespół rozwija też dowody kliniczne i przypadek biznesowy, a przy tym stara się pozyskać oznakowanie CE i zgodę amerykańskiej agencji FDA – są one kluczowe dla wprowadzenia PERISCOPE do powszechnego obrotu.

Słowa kluczowe

PERISCOPE, sztuczna inteligencja, SI, zakażenia pooperacyjne, technologia medyczna, uczenie maszynowe, operacja w szpitalu, elektroniczna dokumentacja zdrowotna, Healthplus.ai, Cerner, ChipSoft, opieka zdrowotna

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania