Skip to main content

Marine microalgae immunostimulant complex to boost the competitiveness of the EU aquaculture sector

Article Category

Article available in the folowing languages:

Innowacyjna formuła paszy podniesie konkurencyjność sektora akwakultury

Naturalny pokarm dla ryb na bazie mikroalg mógłby pomóc europejskiemu sektorowi akwakultury w osiągnięciu wydajności produkcji w zrównoważony sposób.

Żywność i zasoby naturalne

Europejski sektor akwakultury jest jedną z najważniejszych gałęzi gospodarki, odgrywając szczególnie istotną rolę na obszarach przybrzeżnych i wiejskich. W sektorze tym, składającym się głównie z małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) oraz mikroprzedsiębiorstw, bezpośrednio zatrudnionych jest około 70 000 osób. Wprawdzie od 2000 roku wielkość całkowitej produkcji akwakultury w UE praktycznie się nie zmienia, ale w skali świata produkcja ta rośnie o mniej więcej 7 % rocznie. Ponadto rosnąca w siłę konkurencja z innych części świata zmusza europejskich producentów do wypracowania skuteczniejszej strategii, która pozwoliłaby im obniżyć koszty, a jednocześnie zwiększyć wydajność. „Obecne rozwiązania, takie jak stosowanie antybiotyków w celu zmniejszenia śmiertelności ryb czy też stosowanie pasz z dodatkiem mączki rybnej i oleju rybnego w celu przyspieszenia wzrostu, są nieefektywne, kosztowne i wyjątkowo nieprzyjazne dla środowiska”, mówi koordynator projektu ALGABOOSTER Manuel Tárraga, dyrektor ds. projektów w Buggypower, hiszpańskiej firmie z segmentu MŚP. „Na rynku istnieje wyraźne zapotrzebowanie na alternatywne pasze, które zapewniają wydajność w sposób zrównoważony i przyjazny dla środowiska, a przy tym nie zawierają antybiotyków”. Wychodząc naprzeciw potrzebom branży akwakultury, Tárraga i jego zespół stworzyli naturalną paszę dla ryb wzbogaconą o mikroalgi morskie. Zamiast biomasy liofilizowanej zespół zastosował biomasę mikroalg o wysokiej czystości, wytwarzaną w opatentowanym procesie uprawy, dzięki czemu udało się wyeliminować kosztowny proces suszenia. Skład paszy ma wpływać korzystnie zarówno na układ odpornościowy ryb, jak i na ich wzrost, a jej formuła została opracowana z myślą o wysokowydajnej hodowli ryb z gatunku dorady. „W przypadku średniej wielkości producenta, posiadającego od 10 do 15 zbiorników akwakultury, koszt paszy zużywanej w ciągu 610 dni tuczu wstępnego i tuczu właściwego dorady wynosi obecnie około 250 000 euro”, zauważa Tárraga.

Zapotrzebowanie na naturalne pasze dla akwakultury

W sierpniu 2019 roku firma Buggypower uruchomiła 6-miesięczny projekt pod nazwą ALGABOOSTER. Umożliwił on przeprowadzenie studiów wykonalności obejmujących ocenę produktu pod względem technicznym, ekonomicznym i finansowym. „W ramach oceny technicznej przeanalizowaliśmy możliwości w zakresie ulepszenia procesu ekstruzji i sposoby na skuteczne zachowanie składników mikroalg”, tłumaczy Tárraga. „Oceniliśmy także możliwość stworzenia instalacji mikrokapsułkowania na skalę przemysłową, a także szereg różnych wariantów optymalizacji formuły produktu ALGABOOSTER”. Jednym z najważniejszych wyników oceny było odkrycie, że zastosowanie procesu mikrokapsułkowania przekładałoby się na bardzo wysoką cenę produktu końcowego. Z tego względu zespół pod kierownictwem Tárragi postanowił pominąć mikrokapsułkowanie i zamiast tego skoncentrować się na optymalizacji procesu ekstruzji. Ponadto nawiązanie dobrych kontaktów z producentami pasz dla akwakultury dało firmie szansę na zawiązanie potencjalnych partnerstw w zakresie łączenia marek. Z kolei badanie dotyczące dodatków paszowych pomogło firmie stworzyć ofertę dla kluczowych krajów europejskich i opracować odpowiednią strategię komercjalizacji produktu, na co złożyła się również analiza wymogów prawnych i kwestii ochrony patentowej. „W ramach analizy finansowej udało nam się opracować zarówno strategię cenową, jak i prognozy finansowe”, wyjaśnia koordynator. „Obecnie dysponujemy aktualnymi prognozami finansowymi na okres 2022–2027, uwzględniającymi liczbę potencjalnych użytkowników, a także przewidziane ryzyka”.

Wsparcie europejskiego sektora akwakultury

Według Tárragi wprowadzenie produktu na rynek jest sprawą oczywistą. Badanie rynku potwierdziło istnienie zapotrzebowania na naturalną paszę na bazie mikroalg, a zespół jest przekonany, że opracowany przez niego produkt ALGABOOSTER pomoże europejskiemu sektorowi akwakultury zdobyć w zrównoważony sposób przewagę konkurencyjną na rynku światowym. „Wprowadzenie na rynek naturalnej paszy dla akwakultury wzbogaconej immunostymulującym kompleksem mikroalg morskich zdecydowanie może pomóc w podniesieniu konkurencyjności unijnego sektora akwakultury”, dodaje Tárraga. „Uważamy, że nasz produkt może obniżyć śmiertelność ryb o 50–67 % i przyspieszyć wzrost osobników o 11–21 %”. Obecnie firma zamierza nawiązać współpracę z zainteresowanymi producentami z sektora akwakultury i podmiotami z docelowej grupy użytkowników, aby mieć szansę przetestowania produktu w rzeczywistych warunkach, jakie stwarzają działające na rynku zakłady akwakultury.

Słowa kluczowe

ALGABOOSTER, akwakultura, ryby, mikroalgi, ekstruzja, mikrokapsułkowanie, wodny, pasze dla akwakultury, morski

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania