Skip to main content

Medical Device for automatic preparation of high quality foam for sclerotherapy of varicose veins

Article Category

Article available in the folowing languages:

Łatwiejsze leczenie piankowe żylaków dzięki nowemu podejściu

Żylaki są nieestetyczną i nierzadko bolesną przypadłością, na którą zapada około trzech czwartych osób dorosłych na świecie. Dzięki nowemu, opracowanemu w Hiszpanii urządzeniu do sporządzania pianki, jeden z najbardziej popularnych i najszybciej rozwijających się zabiegów nieinwazyjnych już wkrótce może zacząć być wykorzystywany w leczeniu wszystkich rodzajów żylaków.

Zdrowie

Skleroterapia piankowa nazywana jest czasami „złotym standardem” nieinwazyjnego leczenia żylaków. Zabieg wykonywany jest pod kontrolą USG i polega na nastrzykiwaniu żylaków środkiem chemicznym w postaci płynu lub pianki, co powoduje bezpieczne zamknięcie ścianek naczynia, a w efekcie kurczenie się żylaków i ich zanikanie. „Skleroterapia piankowa jako metoda leczenia żylaków stała się w ostatnich latach niezwykle popularna. Jednak pianka wciąż przygotowywana jest ręcznie, co dla lekarza stanowi spore wyzwanie”, mówi Federico Grego, koordynator finansowanego ze środków UE projektu VARIXIO. Zarówno jakość, jak i jednorodność oraz stabilność tak przygotowanej pianki mogą być nieodpowiednie lub powodować, że produkt nie będzie nadawał się do leczenia mniejszych zmian.

Automatyczne mieszanie mikropianki

W 2016 roku chirurg naczyniowy z Barcelony, Enric Roche, opatentował metodę automatyzacji procesu przygotowywania pianki. W efekcie hiszpański start-up VB Devices, założony przez Grego i Roche’a, opracował urządzenie przenośne zwane VARIXIO. „Urządzenie VARIXIO z powodzeniem poradziło sobie z największymi ograniczeniami skleroterapii piankowej, które powodowały, że dotychczas metoda ta mogła być stosowana głównie w przypadku większych zmian. Odtąd lekarze będą mogli przygotowywać piankę wysokiej jakości w sposób automatyczny i jednorodny, co otworzy drzwi do nieinwazyjnego leczenia żylaków każdego typu”, wyjaśnia Grego. Maleńkie żylaki, które występują u 80 % osób dorosłych, również będą mogły być poddane leczeniu metodą skleroterapii piankowej. Ten przełom stał się możliwy dzięki zdolności VARIXIO do wytwarzania pianki przy użyciu środka obliterującego, inaczej obkurczającego, o bardzo niskim stężeniu. W przypadku rozległych zmian wymagających użycia dużej ilości pianki, urządzenie ułatwia proces przygotowania preparatu nawet wówczas, gdy ze względów bezpieczeństwa u niektórych pacjentów pojawia się potrzeba zastosowania gazu fizjologicznego, np. dwutlenku węgla. Po drodze zespół projektu napotkał szereg trudności natury technicznej: wydobycie pianki z kapsuły do mieszania, niedopuszczenie do tworzenia się dużych pęcherzyków, czy zapewnienie, że w świeżo przygotowanej pianki nie znajdą się żadne cząstki stałe. „Rozwiązania, które opracowaliśmy, to między innymi zmiany w projekcie produktu i procesie wytwarzania. Wiele z nich znalazło się w trzecim patencie, jaki złożyliśmy w związku z urządzeniem VARIXIO”, mówi koordynator projektu.

Testy zakrojone na szeroką skalę

Testy fizyczne i chemiczne urządzenia VARIXIO zostały przeprowadzone we współpracy z Katalońskim Instytutem Chemii Wyższej w Barcelonie i polegały na optymalizacji parametrów przygotowania pianki pod kątem dowolnej mieszaniny gazów, rodzaju środka obliterującego i jego stężenia. Prace rozwojowe objęły również testy użyteczności z udziałem lekarzy w Hiszpanii, a ich celem było udoskonalenie konstrukcji urządzenia i podniesienie komfortu użytkowania. Nowe urządzenie ma zostać wprowadzone do obrotu na rynku hiszpańskim w styczniu 2021 roku, a następnie w kolejnych krajach na całym świecie. Firma VB Devices przygotowuje się również do rozpoczęcia działalności w ramach e-handlu oraz prowadzi rozmowy z dystrybutorami. Celem jest sprzedaż miliona sztuk VARIXIO do roku 2026 i osiągnięcie wpływów w wysokości 50 milionów euro. „VARIXIO może zrewolucjonizować skleroterpię piankową na świecie, zwiększając jakość i uniwersalność tej procedury, a przede wszystkim wyeliminować konieczność przeprowadzania zabiegu chirurgicznego w ramach leczenia żylaków”, przekonuje Grego. „Pacjenci będą mogli poddać się bezpiecznej, skutecznej i minimalnie inwazyjnej procedurze niezależnie od rodzaju żylaków. Zmniejszy się przy tym również liczba koniecznych zabiegów”, dodaje Roche. „Lekarze i pozostały personel medyczny mogą spodziewać się, że już wkrótce do ich rąk trafi standaryzowana pianka o wysokiej jakości i doskonałej stabilności, podawana automatycznie za pomocą wygodnego urządzenia zapewniającego uniwersalność w leczeniu metodą skleroterapii dowolnych rodzajów żylaków”.

Słowa kluczowe

VARIXIO, automatyzacja, urządzenie, skleroterapia piankowa, gazy, przygotowanie, środek obliterujący, pajączki, leczenie, żylaki

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania