Skip to main content
European Commission logo print header

The distributed Blockchain middleware that allows business worldwide to build business solutions with Blockchain technology

Article Category

Article available in the following languages:

Budowanie rozwiązań biznesowych: łatwe wdrażanie technologii blockchain

Blockchain będzie dla przemysłu i społeczeństwa najbardziej rewolucyjną technologią od czasów internetu. Unijny projekt SettleMint umożliwia przedsiębiorstwom wdrożenie tej złożonej technologii w ciągu zaledwie kilku tygodni, a nie miesięcy czy nawet lat.

Gospodarka cyfrowa icon Gospodarka cyfrowa

Decentralizacja, niezmienność, bezpieczeństwo i przejrzystość: nic dziwnego, że firmy rozważają zastosowanie technologii rozproszonego rejestru (ang. distributed ledger technology, DLT) i łańcucha bloków w celu zmniejszenia kosztów oraz zwiększenia swojej odpowiedzialności i przejrzystości. Przeszkodą w szerokim wykorzystaniu tej technologii jest sama złożoność systemu oraz brak fachowej wiedzy i wyspecjalizowanych programistów. Technologia blockchain obejmuje wiele złożonych operacji wykonywanych autonomicznie w celu utrzymania synchronizacji sieci węzłów oraz zapewnienia stabilności i bezpieczeństwa bazujących na niej zastosowań. „Nie dziwi fakt, że zrozumienie mechanizmów działania technologii blockchain wymaga szczegółowych analiz. Dzięki naszemu rozwiązaniu nie jest to jednak konieczne”, zauważa Matthew Van Niekerk, współzałożyciel i dyrektor generalny belgijskiej firmy SettleMint będącej gospodarzem projektu.

Platforma niskokodowa na potrzeby szybkiego wdrożenia

Zasadniczo platforma SettleMint jest dla technologii blockchain tym, czym WordPress jest dla tworzenia stron internetowych, a Stripe dla integracji płatności. Van Niekerk wyjaśnia: „Odrywamy się od całej tej złożoności i uwalniamy programistów od zbytecznych zadań, dzięki czemu mogą oni skupić się na programowaniu cyfrowej ścieżki klienta, jakiej chcą ich klienci, oraz unikalnej logiki biznesowej, jakiej potrzebuje ich firma”. Głównym celem projektu jest ułatwienie firmom, organizacjom i ekosystemom pracy z tą technologią. Niezwykle prosta (niskokodowa) aplikacja ułatwia szybkie wdrożenie i integrację technologii blockchain w ramach inicjatyw związanych z transformacją cyfrową. „Co więcej, nasze podejście komercjalizacyjne umożliwia nam sprzedaż za pośrednictwem naszej rosnącej sieci partnerów zajmujących się integracją systemów i we współpracy z nią”, podkreśla Van Niekerk. Badaczom pracującym w ramach projektu udało się przeskalować oprogramowanie pośredniczące SettleMint, aby umożliwić firmom szybkie tworzenie i integrowanie rozwiązań blockchain, a tym samym ugruntować pozycję projektu jako wiodącego dostawcy produktów w przestrzeni blockchain. Projekt SettleMint aktywnie działa w kilku krajach Europy, Azji i Pacyfiku, w Indiach i na Bliskim Wschodzie, współpracując z klientami w każdym z tych regionów. „Obecność na lokalnych rynkach umożliwia nam budowanie długotrwałych relacji z klientami i partnerami na całym świecie”, podkreśla Van Niekerk.

Od etapu innowacji po uzyskanie tytułu „Cool Vendor”

Projekt SettleMint zyskiwał na popularności w miarę poprawy sytuacji na rynku po spustoszeniu spowodowanym pandemią COVID-19, mimo że w momencie lockdownu był dopiero na etapie innowacji. „Podjęliśmy szybkie decyzje o przejściu na pracę zdalną, co poszło gładko. O wiele więcej czasu zajęło firmom rozpoczęcie dokonywania zakupów w sposób zdalny”, mówi Van Niekerk. Firma szybko przekształciła również swoje podejście marketingowe, z opartego na wydarzeniach na w pełni cyfrowe, skupione na przywództwie myśli, aby zapewnić utrzymanie generowania leadów pomimo niesprzyjającego klimatu biznesowego. Firma Gartner przyznała projektowi SettleMint tytuł „Cool Vendor” w uznaniu za działania w zakresie technologii blockchain dla przedsiębiorstw. Grupa Everest określiła go natomiast mianem „pioniera platform niskokodowych”. Uznanie ze strony tych dwóch wiodących firm badawczych i doradczych w branży IT wyraźnie pokazuje, że projekt SettleMint jest jednym z wiodących w tej dziedzinie. Rozwiązanie to trafiło na rynki o najwyższej szacowanej średniorocznej stopie wzrostu wydatków na technologię blockchain w sektorze przedsiębiorstw i sektorze publicznym. „Poszukujemy teraz nowych klientów, partnerów i inwestorów, aby utrzymać pozycję lidera produktowego na rynku i kontynuować nasz wzrost”. Zespół projektu SettleMint jest dumny z tego, że powstał on w Europie i miał zaszczyt uczestniczyć w drugiej fazie programu H2020 dla MŚP. Końcowe słowa Van Niekerka odzwierciedlają wiarę w produkt i stojący za nim zespół: „Blockchain to słowo, które w najbliższych latach będzie często powtarzane, ponieważ przyjmowanie tej technologii nabiera tempa. Jeśli chcesz przyspieszyć wdrożenie tej technologii w swoim przedsiębiorstwie, jesteśmy gotowi pomóc”.

Słowa kluczowe

SettleMint, blockchain, niskokodowy, sieć, deweloper, oprogramowanie pośredniczące

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania