CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

A patient-friendly blood collection device that produces pure plasma samples for simple laboratory analysis

Article Category

Article available in the following languages:

Urządzenie do pobierania mikropróbek zrewolucjonizuje pobieranie krwi

Jednorazowe urządzenie do pobierania próbek, które pozyskuje kropelki krwi, a następnie izoluje osocze, może sprawić, że wiarygodne badania krwi staną się szybsze, mniej inwazyjne i tańsze.

Zdrowie icon Zdrowie

W Europie każdego roku przeprowadza się dziesiątki milionów badań krwi, często w ramach regularnych kontroli lekarskich w celu zdiagnozowania niektórych wartości wykraczających poza normę, takich jak niski poziom hemoglobiny czy wysoki/niski poziom sodu bądź potasu. W większości przeprowadzanych rutynowo badań wykorzystuje się osocze, płynny składnik krwi, który zawiera rozpuszczone białka, glukozę, czynniki krzepnięcia, jony mineralne oraz hormony. Przygotowanie osocza wciąż pozostaje czasochłonnym i drogim procesem. W rzeczywistości choć badanie krwi pozostaje jednym z najważniejszych medycznych narzędzi diagnostycznych, techniki pobierania krwi nie zmieniły się zbytnio od lat 50. XX wieku. „Sam zabieg jest bardzo inwazyjny, wymaga wprowadzenia pustej igły do żyły”, opowiada David Forchelet, kierownik projektu HemaXis DX oraz kierownik ds. badań i rozwoju szwajcarskiej firmy DBS System. „Jakość krwi może się szybko pogorszyć, a jeśli konieczny jest transport próbek na duże odległości, koszty logistyczne mogą być bardzo wysokie”.

Szybkie i dokładne pobieranie próbek

Aby rozwiązać te problemy, firma DBS System opracowała urządzenie do pozyskiwania osocza, które wykorzystuje technologię mikrofluidyczną w celu gromadzenia i przygotowywania precyzyjnych ilości kontrolowanych próbek osocza. Z kropli krwi chip HemaXis DX izoluje osocze z krwi pełnej bez odwirowania, filtrowania czy pompowania. Przy zastosowaniu tej techniki potrzeba 100 razy mniej osocza niż w przypadku tradycyjnych metod pobierania krwi. „Osocze jest od razu gotowe do analizy w laboratorium, jako że próbka jest przygotowywana w samym urządzeniu bezpośrednio w punkcie pobrania krwi”, wyjaśnia Forchelet. „Dzięki temu lekarze mogą pobierać wymagane kropelki krwi z opuszki palca w minimalnie inwazyjny, szybki i bezbolesny sposób”. Dofinansowanie z Unii Europejskiej pomogło DBS System w przygotowaniu tego innowacyjnego rozwiązania do wprowadzenia na rynek. „Kluczowym wyzwaniem dla każdego produktu (dotyczy to szczególnie wyrobów medycznych) jest ustalenie, w jakim zakresie i w jaki sposób można maksymalnie zwiększyć efektywność działań”, dodaje Forchelet. „Jest tak dlatego, że organy regulacyjne wykazują się dość niską elastycznością, ważne jest więc zachowanie ostrożności oraz przetestowanie wyrobów przez pierwszych użytkowników w maksymalnym możliwym zakresie”. Przeprowadzono trzymiesięczne badanie wykonalności, aby określić opłacalność ekonomiczną oraz żywotność techniczną urządzenia HemaXis DX. Firma zweryfikowała swój łańcuch dostaw i określiła kluczowych interesariuszy niezbędnych do skutecznego wprowadzenia rozwiązania na rynek.

Wprowadzanie innowacji na rynek

Za pośrednictwem projektu HemaXis DX przeprowadzono globalną analizę porównawczą, która potwierdziła, że DBS będzie pierwszą firmą, która zajmie się sprzedażą urządzenia opartego na technologii mikrofluidycznej, które w sposób bierny izoluje osocze z krwi. Dwa szpitale wyraziły już zainteresowanie pracami nad walidacją kliniczną urządzenia. Obecnie firma stara się wprowadzić swą innowację na rynek. „Ostatecznym celem DBS jest wprowadzenie urządzenia HemaXis DX na rynek do 2023 roku”, stwierdza Forchelet. „Dotacja w ramach unijnego instrumentu dla MŚP umożliwiła nam dokładniejszą weryfikację aktualnego etapu rozwoju oraz zdefiniowanie planu opartego na pozostałych czynnościach wymaganych do wprowadzenia produktu na rynek”. Plan ten obejmuje szereg kluczowych technicznych i strategicznych działań, w tym zwiększenie skali produkcji urządzeń HemaXis DX oraz przeprowadzenie badań klinicznych. Czynności te przewidziano w ramach grantu przyszłego projektu-akceleratora finansowanego ze środków UE. „Naszą firmę założyliśmy po to, aby usprawnić proces pobierania krwi i uczynić go mniej inwazyjnym i traumatycznym”, podsumowuje Forchelet. „Wierzymy, że pobieranie mikropróbek to przyszłość pobierania krwi; rozwiązanie, które zapewnia lepsze doświadczenia pacjentom, a także usprawnia cały proces analityczny”.

Słowa kluczowe

HemaXis DX, DBS System, krew, hemoglobina, pobieranie mikropróbek, mikrofluidyka, osocze, potas, sód

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania