Skip to main content

An open integration platform for professional displays

Article Category

Article available in the folowing languages:

Stwarzanie nieograniczonych możliwości w zakresie udostępniania ekranu i cyfrowych nośników informacji na potrzeby miejsc pracy i szkół

Dzięki rozwiązaniu Airtame Cloud konfiguracja i uruchomienie cyfrowego nośnika informacji jest teraz proste. Można to zrobić zdalnie i po niskich kosztach.

Gospodarka cyfrowa

Wiele organizacji zastępuje tradycyjne tablice informacyjne wielkoformatowymi ekranami używanymi w postaci cyfrowego nośnika informacji (digital signage). Stanowi to elastyczną i dynamiczną alternatywę dla tradycyjnych nośników, ponieważ wyświetlane na ekranach treści można zmieniać zbiorowo i w czasie rzeczywistym. Jednak korzystanie z takich ekranów nie jest pozbawione problemów. Każda marka ekranu ma swój własny, złożony zestaw połączeń, w związku z czym ustawienie tych ekranów bywa trudne, a możliwości personalizacji są często ograniczone. W celu poprawy i uproszczenia tej kwestii w ramach finansowanego ze środków UE projektu Airtame Cloud (wcześniej AirPlatform) opracowano platformę programową o nazwie Airtame Cloud. To opracowane dzięki dofinansowaniu z UE oprogramowanie współpracuje z autorskim urządzeniem firmy Airtame 2. Połączenie oprogramowania ze sprzętem pozwala użytkownikom na przeglądanie, zarządzanie i zdalną aktualizację dowolnej liczby ekranów połączonych w ramach platformy. W trakcie projektu zespół badawczy przeprowadził szeroko zakrojone badania wśród użytkowników w celu lepszego zrozumienia klientów i przypadków użycia produktu. Naukowcy badali również konkurencję na rynku.

Spersonalizowane cyfrowe nośniki informacji

Jak mówi Jonas Gyalokay, dyrektor generalny i współzałożyciel firmy Airtame, „dzięki Airtame Cloud organizacje mogą zdalnie zarządzać nieograniczoną liczbą ekranów z jednej centralnej tablicy rozdzielczej. Mogą one przekształcać puste ekrany w korytarzach i strefach społecznych za pomocą spersonalizowanych cyfrowych nośników informacji”. Poza własnymi aplikacjami do obsługi cyfrowych nośników informacji rozwiązanie Airtame Cloud zapewnia kompatybilność z różnymi narzędziami programowymi innych firm. Platforma ta różni się od innych rozwiązań z zakresu cyfrowych nośników informacji i zarządzania urządzeniami swoim wieloplatformowym charakterem, skalowalnością i łatwością w obsłudze. „Firma Airtame stosuje podejście wieloplatformowe”, dodaje Gyalokay, „łącząc pakiet produktów – w tym Airtame Cloud – który współpracuje z innymi aplikacjami, aby udostępnianie ekranu, cyfrowe wyświetlanie informacji i zarządzanie urządzeniami było proste i niezawodne, niezależnie od wielkości przedsiębiorstwa”.

Airtame w pracy i w szkole

Rozwiązanie Airtame Cloud jest przeznaczone głównie dla środowisk zawodowych, takich jak miejsca pracy i szkoły. Użytkownicy biznesowi mogą wyświetlać na korytarzach, w recepcjach i w różnych działach swojego przedsiębiorstwa wartości firmowe i inne komunikaty. W szkołach można zrobić to samo, regularnie aktualizując wyświetlane treści, jak na bilbordzie. Korzystając z urządzenia Airtame 2, użytkownicy mogą rzutować treści ze swoich urządzeń na duże ekrany umieszczone w centralnym miejscu, niezależnie od tego, czy znajdują się one w klasie, czy w sali konferencyjnej. Korzystając z oprogramowania Airtame Cloud, które dostępne jest w wersji bezpłatnej i w płatnych wersjach premium, administratorzy środowiska informatycznego mogą ograniczyć nakład prac związanych z zarządzaniem. Zamiast odwiedzać każdą salę konferencyjną lub klasę z osobna, mogą oni obsługiwać cały system, a także przeprowadzać zbiorcze aktualizacje, siedząc przy swoich biurkach. W celu podziału odpowiedzialności pomiędzy współpracownikami użytkownikom można przypisywać różne uprawnienia. Od momentu ponownego wypuszczenia na rynek rozwiązania Airtame Cloud na początku 2020 roku klienci przekazywali na jego temat pozytywne opinie. Stopień przyjęcia platformy był wysoki i nadal rośnie, a w 2020 roku nastąpił 50-procentowy wzrost liczby użytkowników. Idąc naprzód, zespół zacznie współpracę z klientami, wykorzystując ich opinie do udoskonalania istniejących produktów i opracowywania nowych. Platforma Airtame Cloud oferuje możliwości w zakresie wygodnego zarządzania urządzeniami i cyfrowych nośników informacji dla szkół i miejsc pracy. Dzięki funkcji bezprzewodowego udostępniania ekranu Airtame 2 sprawia, że spotkania i lekcje stają się bardziej interaktywne, a zatem prawdopodobnie również bardziej wciągające i zapadające w pamięć.

Słowa kluczowe

AirPlatform, Airtame Cloud, rzutowanie ekranu, cyfrowe nośniki informacji, Airtame 2, urządzenia, sprzęt, udostępnianie ekranu

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania