CORDIS - EU research results
CORDIS

Low-Input Farming and Territories - Integrating knowledge for improving ecosystem-based farming

Article Category

Article available in the following languages:

Az ökológiai gyakorlatok számszerűsítése fenntarthatóbbá teheti a gazdálkodást

A mezőgazdaság karbonlábnyomának csökkentése céljából új kutatás vizsgálja az ökológiai gazdálkodás legjobb gyakorlatainak előnyeit és kihívásait.

Food and Natural Resources icon Food and Natural Resources

A mezőgazdaság az EU teljes üvegházhatásúgáz-kibocsátásának 13 %-áért felel. Az ökoszisztémán alapuló gazdálkodás prioritásként kezeli az alacsony környezeti hatású területgazdálkodást és a biológiai sokféleség fenntartását, éghajlat-politikai célkitűzéseink eléréséhez pedig jelentősen hozzájárulhat. „Az ökológiai gyakorlatok kis ráfordítású vagy környezetbarát gyakorlatok” – mondja Laure Latruffe, a Nemzeti Mezőgazdasági, Élelmiszeripari és Környezettudományi Kutatóintézet (National Research Institute for Agriculture, Food and Environment, INRAE) kutatója. „Az ökológiai gyakorlatok ily módon segíthetik a fenntartható gazdálkodás megvalósítását.” Az uniós finanszírozású LIFT (Low-Input Farming and Territories – Integrating knowledge for improving ecosystem-based farming) projekt támogatásával Latruffe az ökológiai gazdálkodás lehetséges előnyeinek, illetve a bevezetésének ösztönzését célzó, bevált módszereknek a jobb megértésére irányuló erőfeszítések élén áll. „A projekt átfogó megközelítést alkalmaz, hogy az ökológiai gyakorlatok lehető legszélesebb körét lefedje” – teszi hozzá Latruffe. „Ez magában foglalja az olyan, már meglévő nómenklatúrák alkalmazását, mint a biogazdálkodás és az agroökológiai gazdálkodás, illetve a potenciálisan új megközelítések azonosítását.”

Az ökológiai gazdálkodás ösztönzése

A projekt átfogó célja, hogy azonosítsa és feltárja az ökológiai gazdálkodás fejlődésének főbb mozgatórugóit. A projekt ezenkívül az ökológiai gyakorlatok fenntarthatóságának vizsgálatát is magában foglalja. A kutatók e célból Európa-szerte mintegy 30 esettanulmányt végeznek el, amelyek különböző kontextuson belül különböző megközelítésekre összpontosítanak. Az esettanulmányok számos területet ölelnek fel a szántóföldi növénytermesztéstől az állattenyésztésen keresztül egészen a vegyes gazdálkodásig, érintve többek között a tejtermékeket, a húsmarhát, a gabonaféléket, a zöldség-gyümölcsöt, a gyümölcsösöket és az olajbogyót. „Az esettanulmányok tükrözik az uniós mezőgazdasági ágazat mérhetetlen változatosságát, nem csupán a növényfajok, hanem az ágazatra hatással lévő, számtalan különféle társadalmi-gazdasági és környezeti feltételek tekintetében is” – jegyzi meg Latruffe.

Az uniós prioritások támogatása

Az esettanulmányok noha egyelőre a korai fázisnál tartanak, Latruffe biztos abban, hogy hozzájárulnak majd a fenntartható mezőgazdaság előmozdítását célzó uniós prioritások formálásához és támogatásához. „Az esettanulmányok lehetővé tették számunkra, hogy kidolgozzuk azokat a különféle gazdálkodási tipológiákat, amelyek a hasonló ökológiai gyakorlatokkal rendelkező gazdálkodásokat csoportosítják” – jegyzi meg Latruffe. E tipológiák alkalmazásával a kutatók számos felhasználóbarát eszközt hozhatnak létre, többek között előállíthatják azt az eszközt, amely a gazdaságokat különböző ökológiatípusokhoz rendelheti hozzá. A projekt egy olyan eszköz létrehozását is tervezi, amely előrejelezheti, hogy a különböző ökológiai gazdálkodási gyakorlatok milyen módon alkalmazhatók egy adott régióban vagy országban. A projekt keretében mindezek mellett egy virtuális szabadegyetem, azaz MOOC elindításán is dolgoznak, amely a LIFT módszereinek és eredményeinek alkalmazásáról szól majd. „Kutatásunk és eredményeink teljes képet nyújtanak az ökológiai gazdálkodásról – annak előnyeiről és kihívásairól is – a mezőgazdaság hagyományosabb megközelítéseivel összehasonlítva” – összegzi Latruffe. „Ezáltal azonosíthatjuk a jövőben azokat a kritikus megoldási lehetőségeket, amelyek a fenntartható mezőgazdaság legjobb gyakorlatainak alkalmazását mozdíthatják elő.”

Keywords

LIFT, agroökológiai, gazdálkodás, fenntartható, mezőgazdaság, ökológiai gazdálkodás, fenntartható gazdálkodás, biológiai sokféleség, gazdaság

Discover other articles in the same domain of application