Skip to main content
European Commission logo print header

Low-Input Farming and Territories - Integrating knowledge for improving ecosystem-based farming

Article Category

Article available in the following languages:

Tarımı daha sürdürülebilir hale getirecek ekolojik uygulamaların belirlenmesi

Yakın zamanda yapılan araştırmalar, tarımdaki karbon ayak izini iyileştirmek amacıyla ekolojik tarımdaki en iyi uygulamalardan faydalanmanın avantajlarını ve zorluklarını ortaya koyuyor.

Food and Natural Resources icon Food and Natural Resources

Tarım oranları: AB’nin toplam sera gazı emisyonunun % 13’ü. Ekosistem temelli tarım, çevreye duyarlı arazi yönetimine ve biyolojik çeşitliliğin korunmasına öncelik vermekte olup, iklimsel hedeflerin gerçekleştirilmesine önemli düzeyde katkı sağlayabilir. INRAE Fransa Ulusal Tarım, Gıda ve Çevre Araştırma Enstitüsü bünyesinde araştırmacı olarak görev yapan Laure Latruffe, “Ekolojik uygulamalar, düşük girdili veya çevre dostudur. Bu sayede ekolojik uygulamalar, sürdürülebilir tarımda başarı sağlanmasına yardımcı olabilir.” şeklinde ifade ediyor. AB destekli LIFT (Low-Input Farming and Territories – Integrating knowledge for improving ecosystem-based farming) projesi sayesinde Latruffe, ekolojik tarımın potansiyel avantajlarının yanı sıra, kullanımının en iyi nasıl teşvik edileceğinin daha iyi anlaşılması için çaba gösteriyor Latruffe, sözlerine “Projede mümkün olan en geniş ekolojik uygulama yelpazesini içerecek şekilde son derece kapsamlı bir yaklaşım benimseniyor. Buna, yeni potansiyel yaklaşımların belirlenmesinin yanı sıra organik ve agroekolojik tarım gibi mevcut terminolojiler de dâhil.” şeklinde devam ediyor.

Ekolojik tarımın teşvik edilmesi

Projenin genel amacı, ekolojik tarımın gelişim sürecinin ardındaki ana etmenleri belirleyip anlamaktır. Projede aynı zamanda ekolojik uygulamaların sürdürülebilirliğinin değerlendirilmesi de amaçlanıyor. Bunun için araştırmacılar, Avrupa genelinde, her biri farklı ortamlardaki farklı yaklaşımlara odaklanmış olan 30’dan fazla vaka çalışmasını yürütüyor. Örnek vermek gerekirse, tarıma elverişli arazi, hayvancılık ve karma tarımdan süt ürünü, besi sığırı, tahıl, sebze meyve, meyve bahçesi ve zeytine kadar pek çok alanda vaka çalışmaları gerçekleştiriliyor. Latruffe, “Bu vaka çalışmaları sayesinde, AB’deki tarım sektöründeki muazzam çeşitliliği yalnızca mahsul türünde değil, aynı zamanda sektörü etkileyen pek çok farklı sosyo-ekonomik ve çevresel koşulda da görebiliyoruz.” şeklinde ifade ediyor.

AB önceliklerinin desteklenmesi

Latruffe, henüz ilk aşamalarda olmalarına rağmen, bu vaka çalışmalarının sürdürülebilir tarımın teşvik edilmesine ilişkin AB önceliklerinin bildirilip desteklenmesine yardımcı olacağına inanıyor. Latruffe, “Bu vaka çalışmaları, benzer ekolojik uygulamalara sahip tarlaların sınıflandırıldığı farklı tarla tipolojilerini detaylı olarak incelememizi sağlıyor.” diye belirtiyor. Araştırmacılar, bu tipolojileri kullanarak, tarlaları ekolojik türlere göre atayabilen araçlar da dâhil olmak üzere çeşitli kullanıcı dostu araçlar geliştirecektir. Projede aynı zamanda belirli bir bölgede veya ülkede farklı ekolojik tarım uygulamalarının nasıl gerçekleştirilebileceğini öngörmeyi sağlayacak bir uygulama aracı geliştirilmesi de planlanıyor. Ayrıca, LIFT yöntemlerinin ve sonuçlarının kullanılması konusunda kapsamlı bir açık çevrimiçi kurs, kısaca MOOC sunmaya yönelik çalışmalar da devam ediyor. Latruffe, sözlerini “Yaptığımız araştırma ve elde ettiğimiz sonuçlar, tarıma yönelik daha geleneksel yaklaşımlara kıyasla, avantajlar ve zorluklar da dâhil olmak üzere ekolojik tarıma ilişkin son derece kapsamlı bilgiler sağlayacaktır. Bunu yaparken, sürdürülebilir tarımda en iyi uygulamaların benimsenmesi için ileriye yönelik kritik noktaları belirleyeceğiz.” şeklinde tamamlıyor.

Keywords

LIFT, agroekolojik, çiftçilik, sürdürülebilir, tarım, ekolojik tarım, sürdürülebilir tarım, biyolojik çeşitlilik, tarla

Discover other articles in the same domain of application