CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

Future Occupant Safety for Crashes in Cars

Article Category

Article available in the following languages:

Wirtualne prognozowanie wypadków autonomicznych pojazdów

Badacze skupieni wokół projektu finansowanego ze środków Unii Europejskiej opracowali zaawansowane narzędzia i metody testowania bezpieczeństwa w celu zapewnienia bezpieczeństwa pasażerów w wypadkach z udziałem pojazdów autonomicznych.

Transport i mobilność icon Transport i mobilność

W Europie wymagany poziom bezpieczeństwa pojazdów określają przepisy regulacji ECE opisujące wymogi homologacyjne. Dodatek do nich stanowią między innymi testy opracowane i przeprowadzane przez organizacje takie jak Euro NCAP. Podstawowym założeniem tych testów jest to, że mają odzwierciedlać rzeczywiste scenariusze wypadków drogowych, które mogą spowodować obrażenia lub śmierć pasażerów pojazdu lub innych użytkowników dróg.

Zaawansowane modele ciała ludzkiego na potrzeby bezpieczeństwa pojazdów

Najważniejszym celem finansowanego ze środków Unii Europejskiej projektu OSCCAR było przygotowanie gruntu pod opracowanie zaawansowanych systemów ochrony pasażerów przy pomocy nowatorskiego podejścia opartego na symulacji. „Jednym z naszych najważniejszych celów było opracowanie narzędzi i metod zapewniających bezpieczeństwo pasażerów w przypadku wypadków w ruchu mieszanym z udziałem pojazdów autonomicznych i ich pasażerów, z którymi z pewnością będziemy mieli do czynienia w przyszłości”, wyjaśnia Werner Leitgeb, koordynator projektu i główny badacz spółki Virtual Vehicle Research GmbH. Pojazdy charakteryzujące się wysokim stopniem automatyzacji oferują pasażerom inne sposoby rozmieszczenia siedzeń, wygodniejsze ustawienia oraz innowacyjne rozwiązania, w tym między innymi fotele obrotowe. Tego rodzaju rozwiązania wymagają odpowiedniego projektowania, testów bezpieczeństwa oraz homologacji, a także opracowania bardziej zaawansowanych systemów zabezpieczeń, których celem będzie ochrona zdrowia i życia pasażerów w razie wypadku. Projekt OSCCAR skupił 21 partnerów, w tym między innymi producentów i dostawców wyposażenia oraz organizacje badawcze, a następnie umożliwił międzynarodową współpracę w celu rozwoju i udoskonalania wirtualnych metod testowania i projektowania dzięki pracy nad zaawansowanymi modelami ludzkiego ciała, które pozwolą na przeprowadzanie najbardziej złożonych scenariuszy testowych. Dotychczas w testach bezpieczeństwa pojazdów oraz testach zderzeniowych wykorzystywano przede wszystkim manekiny, określane w branży mianem antropomorficznych urządzeń testowych. Nie uwzględniają one jednak na ogół zróżnicowania ludzi, na które składa się płeć, wiek i inne czynniki demograficzne, które mogą mieć wpływ na bezpieczeństwo pasażerów w czasie wypadku samochodowego. W ramach projektu badacze wykorzystali dane biomechaniczne do ulepszenia istniejących modeli ludzkiego ciała, które odwzorowują rzeczywiste ciała ludzkie w przeciwieństwie do manekinów, co umożliwia ich wykorzystanie w testach bezpieczeństwa w przyszłości. Wirtualna ocena zaawansowanych systemów bezpieczeństwa zarówno w pojazdach konwencjonalnych, jak i w pojazdach charakteryzujących się wysokim stopniem automatyzacji, pomoże w homologacji nowatorskich foteli stosowanych w autonomicznych pojazdach.

Przyszłość prognozowania wypadków

Partnerzy skupieni wokół projektu OSCCAR opracowali metodologię pozwalającą na przewidywanie przebiegu wypadków samochodowych na podstawie zgromadzonych danych oraz symulacji przedkolizyjnych. Metodologia ta pozwoliła im na opisywanie potencjalnych skutków wypadków z udziałem autonomicznych pojazdów. W ramach projektu powstało także otwartoźródłowe narzędzie do symulacji wypadków samochodowych, które pozwala na przewidywanie wpływu automatyzacji oraz aktywnych systemów bezpieczeństwa na podstawie danych dotyczących wypadków i modeli ruchu drogowego opartych na ruchu mieszanym obejmującym zarówno pojazdy kierowane przez ludzi, jak i pojazdy całkowicie autonomiczne. Narzędzie to może stanowić dopełnienie obecnych wirtualnych testów przeprowadzanych przez Euro NCAP w celu zwiększania bezpieczeństwa w całym sektorze motoryzacji. Rozwiązania opracowane przez zespół projektu OSCCAR zaspokajają wiele potrzeb związanych z bezpieczeństwem ruchu drogowego przyszłości, które pojawią się w związku z popularyzacją autonomicznych pojazdów oraz zmianami demograficznymi. Dzięki nim możliwe jest badanie scenariuszy związanych z ruchem mieszanym, lepsze projektowanie wnętrz pojazdów oraz rozmieszczenia foteli pasażerów, a także dostosowanie pojazdów do potrzeb starzejącego się społeczeństwa. Co ważne, wykorzystanie rezultatów projektu OSCCAR w praktyce pozwoli na wykorzystanie zalet pojazdów autonomicznych – zwiększy bezpieczeństwo, dostępność oraz wydajność pojazdów na naszych drogach.

Słowa kluczowe

OSCCAR, modele ciała ludzkiego, pojazdy charakteryzujące się wysokim stopniem automatyzacji, testy bezpieczeństwa, homologacja, wypadek drogowy, test zderzeniowy

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania